Nett-banner 950x173 72

Ulovlig utestengt fra Mosjøen havn

5.september 2014
RogerHansen190912 Forbundsleder Roger Hansen i NTF er opprørt over at havnearbeiderne i Mosjøen ble utestengt fra havna torsdag. Mosjøen Industriterminal (MIT) skylder losse- og lastekontoret nesten 600 000 kroner for utført arbeid. Resultatet er at det ikke er nok penger til å utbetale lønn. Les mer!

Mosjøen Transportarbeiderforening sa fra til MIT torsdag at de la ned arbeidet til det utestående beløpet ble gjort opp. I stedet for å gjøre opp for seg, stengte MIT arbeiderne ute.

- Dette er uhørt og kan ikke betegnes som noe annet enn en ulovlig utestenging. MIT må øyeblikkelig oppheve utestengingen og gjøre opp for seg, slik at losse- og lastearbeidet i havna kan tas opp igjen på normal måte. Hvis ikke, kommer vi til å vurdere rettslig inndriving av det utestående beløpet, sier forbundsleder Roger Hansen i (NTF).
 
Hoveddelen av lossing og lasting i Mosjøen havn er gods til og fra aluminiumsverket til Alcoa. Etter utestengingen av losse- og lastearbeiderne, har ledelsen ved Alcoa og MIT besluttet å benytte egne ansatte til lossing og lasting av en båt som nå ligger i havna.
 
- Å sette ufaglærte til å utføre slikt losse- og lastearbeid, er svært alvorlig og en trussel mot liv og helse. Lossing og lasting er et potensielt farlig arbeid som krever nødvendig opplæring og sertifikater, sier Pål Aanes, daglig leder for Mosjøen losse- og lastekontor.
 
- MIT har også stengt ute verneombudet på havna, slik at han ikke er i stand til å utføre sine plikter. Dette er ganske enkelt hårreisende. Vi reagerer sterkt på at verneombudet ikke slippes inn på havna for å kontrollere at losse- og lastearbeidet utføres på forsvarlig måte, sier Aanes.
 

Mosjøen havn er den eneste havna som ikke tas ut i streik lørdag 10. mai, hvis det ikke blir meklingsløsning i havneoppgjørene innen fredag kl 24.00.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok