Nett-banner 950x173 72

Både tapte og vant i Arbeidsretten

26.august 2015
Arbeidsretten010615-small Arbeidsretten har i en dom tirsdag slått fast at det ikke var brudd på tariffavtalene da Norlines egne ansatte 7. mars i fjor losset en båt på bedriftens egen havn på Skattøra i Tromsø. Men det var også flere positive sider ved dommen. Les mer!

(Foto: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren)

Arbeidsretten har i sin dom kommet fram til at Norlines kunne bruke sine egen ansatte lossing og lasting, fordi de gjorde i ei havn som de har eksklusiv råderett over, og som ikke er å anse som en del av Tromsø havn.

- Selv om vi tapte denne ene saken, slår dommen fast noen svært viktige prinsipper for oss. Den slår blant annet fast at havnearbeiderne har en faktisk streikerett, og at Norlines i Tromsø var å anse som en streikerammet bedrift. Hvis NHOs syn hadde nådd fram, ville det bety at havnearbeiderne ikke ville hatt noen streikerett, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- Det er også positivt at Arbeidsretten i sin dom viser til forpliktelsene som Norge har i henhold til ILO-konvensjon 137. Denne konvensjonen slår fast at registrerte havnearbeidere har fortrinnsrett til lossing og lasting, sier Hansen.

I dommen får NHO skarp kritikk for et brev som ble sendt NHOs medlemmer i Tromsø havn i desember 2013. I brevet sier arbeidsgiverne blant annet at når havnearbeiderne i Tromsø streiker, har de sagt fra seg fortrinnsretten til lossing og lasting, og det er fritt fram for de streikerammede bedriftene å benytte egne ansatte til dette arbeidet.

I dommen heter det blant annet:

Det bemerkes at retten vanskelig kan se at den forståelse NHO har gjort gjeldende i saken, samsvarer med Norges forpliktelser etter ILO-konvensjon 137 om havnearbeid, og særlig konvensjonens artikkel 3 nr. 2 om at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.

- Vi er godt fornøyde med at Arbeidsretten her slår fast at NHOs oppfatning av fortrinnretten til lossing og lasting strider mot Norges forpliktelser i henhold ILO-konvensjon 137, sier forbundsleder Roger Hansen.

Trykk her for å lese hele dommen fra Arbeidsretten!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok