Nett-banner 950x173 72

Strekebrytersak i Tromsø til Arbeidsretten

28.mai 2014
TromsøHavnBlokade-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og LO mener det pågår streikebryteri i Tromsø havn i forbindelse med havnekonflikten. Dette bestrides av NHO Transport og Logistikk og NHO. LO og NTF vil nå fremme denne saken for Arbeidsretten. Også Holship-saken i Drammen skal behandles i rettsapparatet i nær framtid. Les mer!

(Foto: Vegard Holm)

- Når Norlines og andre i Tromsø havn bruker andre enn våre havnearbeidere til lossing og lasting, da er det streikebryteri. Dette vil vi nå få avklart en gang for alle i Arbeidsretten. Vi håper vi kan få behandlet denne saken som hastesak, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Forbundet og navngitte personer ble gjennom en midlertidig forføyning i Nord-Troms tingrett dømt til å ikke blokkere Hurtigruta i Tromsø havn i perioden 26. - 28. mai. Denne forføyninga blir ikke anket.

- Vi anker ikke den midlertidige forføyninga fordi vi uansett ikke ville få behandlet saken før forføyningsperioden er over. Vi satser nå heller på å få en endelig avklaring i Arbeidsretten om streikebryteriet i Tromsø, sier Hansen.

Holshipsaken til lagmannsretten

NTF vant over Holship AS i Drammen tingrett i vinter, om retten til å bruke boikott i kampen for å få opprettet tariffavtale med Holship AS. NTF satte så i verk boikott av Holship i april i år. Dommen i Drammen tingrett ble anket til lagmannsretten av Holship. Det har blitt gjennomført flere blokader i Drammen havn, til Holship fikk medhold i en midlertidig forføyning der det ble lagt ned forbud mot blokade.

- Vi ønsket i utgangspunktet å anke denne midlertidige forføyninga. Dette var det ikke mulig å få gjennomført på denne sida av sommeren. I stedet er ankesaken til Holship fra Drammen tingrett framskyndet til august i år. Vi regner med å vinne ankesaken i lagmannsretten. og da vil den midlertidige forføyninga uansett falle bort, sier Roger Hansen.

Ulovlig lockout i Mosjøen

- I Mosjøen havn forbereder vi nå en sak om ulovlig lockout til Arbeidsretten.  Våre havnearbeidere har vært utestengt fra sine arbeidsplasser i snart tre uker. Dette vil vi ikke akseptere. Arbeidsgiverne både lokalt og sentralt prøver å trenere denne saken ved å la være å svare på henvendelser. Det finner vi oss ikke i. Arbeidsgiverne må regne med erstaningssøksmål i denne saken, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ny markering i Risavika

NTF planlegger ei ny markering av Risavikakonflikten mandag 16. juni. Da blir det først ei markering ved Stavanger Rådhus i forbindelse med et bystyremøte denne dagen. Etterpå forflyttes arrangementet til Risavika terminal. Arrangementet gjenomføres i samarbeid med fagbevegelsen i Stavanger og Rogaland.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok