Nett-banner 950x173 72

Bevilget 900 000 kroner til solidaritetsarbeid

27.januar 2014
Folkehjelpa270114 Landsmøtet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) bevilget mandag til sammen 900 000 kroner til internasjonalt solidaritetsarbeid. 750 000 kroner går til Norsk Folkehjelp, 150 000 ble bevilget til NTFs søsterforbund Tümtis i Tyrkia. Les mer!


(Bildet: NTFs forbundsleder Roger Hansen overrakte en sjekk på 750 000 kroner til generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp)

Bevilgningen til Norsk Folkehjelp vil gå til å støtte Folkehjelpa sine kvinnerettede prosjekter i Sør-Sudan.
- Vi er utrolig glade og stolte over at dere vil fortsette vårt gode samarbeid. Bevilgningen fra dere utløser en ni ganger så stor sum fra Norad, så bevilgningen fra NTF betyr svært mye. Det er også et godt poeng at et mannsdominert forbund som NTF, går inn og støtter kvinnerettet solidaritetsarbeid i Sør-Sudan, sa generalsekretær Liv Tørres da hun takket landsmøtet.

- Noen har spurt oss om Folkehjelpa skal trekke seg ut av Sør-Sudan på grunn av urolighetene i landet. Men vi har arbeidet i dette landet i 30 år, og vi akter å forbli der. Vi ser at arbeidet vårt i Sør-Sudan virker, sa Liv Tørres.

- Vi er overbeviste om at vår bevilgning betyr mye. Jeg har med selvsyn konstatert at Sør-Sudan nesten ikke har noe som helst av det vi omgir oss med og tar som en selvfølge, sa forbundsleder Roger Hansen da han overleverte sjekken på 750 000 kroner til Folkehjelpa sin generalsekretær.

- Støtten fra Norsk Transportarbeiderforbund har betydd svært mye for oss i vår kamp for å organisere transportarbeiderne i UPS og DHL i Tyrkia. For et forbund med beskjeden økonomi, setter vi stor pris på at dere vil støtte oss økonomisk, sa forbundsleder Kenan Öztürk i Tümtis da NTFs 1. nestleder Lars M. Johnsen overleverte sjekken på 150 000 kroner.

 

Bildet: 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen (t.v.) overrakte 150 000 kroner til forbundsleder i Tümtis, Kenan Öztürk og hans medarbeider Göknur Mars

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok