Nett-banner 950x173 72

På stedet hvil

15.oktober 2014
OsloHavn160914-small - Kjennelsen i Arbeidsretten om omfanget av Rammeavtalen gjør at vi står på stedet hvil. NTF ble ikke dømt til noe som helst, vi fikk bare ikke medhold. Tariffavtalen og ILO-konvensjon 137 gjelder like mye nå som før kjennelsen ble avsagt, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Arbeidsretten ga ikke NTF medhold i forbundets tolkning av hvor den såkalte Rammeavtalen for lossing og lasting skal gjelde. Stridens eple er den såkalte unntaksbestemmelsen i Rammeavtalen. Der står det:
 
"For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk havn - utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere. Unntatt er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting."
 
- Styrelederen i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen, oppfører seg nå om dagen som det er julaften og 17. mai på en gang på grunn av Arbeidsrettens kjennelse. I et eneste magadrag i Dagens Næringsliv kansellerer Karlsen både inngåtte tariffavtaler og ILO-konvensjon 137, sier Roger Hansen.
 
- Men det er ikke slik det fungerer. I mai i år undertegnet NTF og NHO Logistikk og Transport ny Rammeavtale for lossing og lasting som skal gjelde fram til 2016. Og det er slik det blir. Denne avtalen kan ikke sies opp før om to år, og det er "business as usual" fram til da., sier Hansen
 
- ILO-konvensjon 137, som gir registrerte losse- og lastearbeidere fortrinnsrett til lossing og lasting i havnene, gjelder like mye nå nå som før Arbeidsretten avga sin kjennelse. Selv om Stilluf Karlsen aldri så mye skulle ønske det, kan verken han eller en kjennelse i Arbeidsretten oppheve denne konvensjonen. Det er det bare regjeringa som kan gjøre, sier forbundslederen.
 
-Arbeidsrettens kjennelse gir ikke grunnlag for noe annet enn at vi står på stedet hvil i striden med arbeidsgiverne om tolkninga av unntaksbestemmelsen i Rammeavtalen. Det betyr at vi har en rekke tvister med arbeidsgiverne framfor oss, sier forbundsleder Roger Hansen.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok