Nett-banner 950x173 72

Viktig undersøkelse for bussjåfører!

31.januar 2014
Jan Sivertsen 120612 Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomfører i vinter en undersøkelse om arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige tjenester. - Vi oppfordrer så mange som mulig av bussjåførene i NTF å delta i denne viktige undersøkelsen, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer!


Oppdragsgiver for prosjektet er Arbeidsdepartementet. Undersøkelsen skjer i samarbeid med Oslo Economics og Actecan og skal danne grunnlag for en forskningsrapport.

Undersøkelsen skal samle kunnskap om hvilke konsekvenser konkurranseutsetting av offentlig tjenesteproduksjon fra kommuner, fylkeskommuner og statlig sektor har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsdepartementet har satt i gang dette utredningsprosjektet for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om konsekvensene for arbeidstakere ved konkurranseutsetting.

- Vi har mange ganger pekt på kritikkverdige forhold knyttet til våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår i forbundelse med konkurranseutsetting av kollektivtrafikk. Derfor er det svært positivt at en slik undersøkelse blir satt i gang. Svarene fra våre bussjåfører blir viktige for prosjektet, sier Jan Sivertsen.

Bussjåførene kan delta i undersøkelsen ved å trykke på lenka nedenfor. Det tar omlag 10 minutter å svare på spørsmålene.

https://response.questback.com/arbeidsforskningsinstituttet/ccp46tldhx/

Undersøkelsen skjer i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet, og alle deltakerne er garantert full anonymitet. Den avsluttes 1. mars.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok