Nett-banner 950x173 72

Aksjonsdag mot sosial dumping og kabotasje

22.april 2014
Blomquist140513 3. mai vil det bli aksjonert mot kabotasje, sosial dumping og svart arbeid innen godstransport. Dette er en del av en felles nordisk aksjon mellom Norsk Transportarbeiderforbun (NTF), 3F i Danmark og Svensk Transportarbeiderforbund. I Norge vil det vil bli markeringer i Tromsø, Haugesund, Bergen og ved Telemarksporten. Les mer!

- Vi ønsker å sette lys på de svært kritikkverdige forholdene innen godstransporten. Norske seriøse transportselskaper klarer ikke å konkurrere med billig øst-europeisk transport der sjåførene har ned mot 800 Euro i månedslønn. Disse sjåførene kan oppholde seg flere uker i Norge på luselønn. Dette er sosial dumping som vi ikke kan akseptere, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i NTF.

- En del av de utenlandske sjåførene blir også presset til å la være å betale for eksempel bomavgifter, og kjøre langt mer enn kjøre- og hviletidsreglene tilsier. Dette er selvsagt helt uholdbart. Vi ønsker at disse sjåførene skal ha anstrendige lønns- og arbeidsvilkår, og slippe å bryte norske lover og regler. Bare slik kan det bli mere like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører, sier Ole Einar Adamsrød.

Han oppfordrer medlemmene i NTF til å delta på markeringene i Tromsø, Haugesund, Bergen og ved Telemarksporten.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok