Nett-banner 950x173 72

Til motmæle mot Stilluf Karlsen

18.juni 2015
BlokadeOsloHavn260515-small I en e-post til Samferdselsdepartementet tar NTFs 1. nestleder Lars M. Johnsen kraftig til motmæle mot styrelederen i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen. I slutten av mai klagde han i en e-post til statssekretær Tom Cato Carlsen i Samferdselsdepartementet over at politiet ikke har grepet inn overfor aksjonerende havnearbeidere i Oslo havn. Les mer!

(Foto: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren)

I klagen til statssekretæren skriver Stilluf Karlsen bl.a.:

Oslo politiet bruker som unnskyldning for ikke å gripe inn at boikotten er en del av en arbeidskonflikt. Det er ikke riktig. Forholdet mellom NHO og LO løses mellom disse parter og ingen av disse parter er av den oppfatning at det som nå foregår er ledd i en lovlig konflikt.

- Stilluf Karlsen burde ha fått med seg at det foregår en lovlig arbeidskonflikt i Oslo havn. Konflikten bunner i at Yilport, som har fått monopol på drift av containerhavna, nekter å inngå tariffavtale om lossing og lasting med oss. Da Yilport nektet å møte til mekling hos Riksmekleren, bekreftet mekler Dag Stousland at det var fritt fram for NTF å iverksette vår varslede boikott av bedriften fra 5. februar, sier Lars M. Johnsen.

- Siden har flere av NHO sine medlemsbedrifter i Oslo havn nektet å bruke våre losse- og lastearbeidere, noe som er i strid med den gjeldende tariffavtale og Hovedavtalen, sier Johnsen.

Han peker også på at regjeringa i sin rapport til ILO i 1976, bekreftet at det er havnearbeiderne knyttet til losse- og lastekontorene i hver enkelt havn som har fortrinnsrett til lossing og lasting i disse havnene.

- Vi er av den oppfatning at det foregår en tariffstridig og ulovlig utestengelse av losse- og lastearbeiderne i Oslo havn fra arbeidsgivernes side. Disse tariffstridige utestengelsene er det arbeidstakerne aksjonerer mot. At politiet er tilbakeholdne mot å gripe inn i en slik arbeidskonflikt, er derfor høyst forståelig, sier Lars M. Johnsen.

Trykk her for å lese Bernt Stilluf Karlsen sin e-post til statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet!

Trykk her for å lese 1. nestleder Lars M. Johnsen sin e-post til departementet!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok