Nett-banner 950x173 72

Kan bli drivstoffstreik

25.september 2014
Slagentangen250714 Det kan gå mot streik i drivstofforsyninger til blant annet skip og fly etter at det tirsdag kveld ble brudd i forhandingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norsk Industri om ny oljeavtale. Oppgjøret går nå til mekling. En streik kan tidligst settes i verk 10. oktober. Les mer!

(Bildet: Hvis det ikke blir løsning i meklinga om ny oljeavtale, kan blant annet raffineriet på Slagentangen i Vestfold bli rammet av streik)

- Arbeidsgiverne ville ikke komme oss i møte på våre viktigste krav, som er knyttet til løft av minstelønnssatsene, og tekstendring om hvem av bransjene som skal ha fagbrev i bedriftene, samt overtidsbestemmelsene, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

Tidspunktet for mekling er ennå ikke fastsatt. Hvis det ikke blir løsning i meklinga, kan det gå mot streik i drivstofforsyninger til fly, skip og bensinstasjoner. NTF forhandler oljeavtalen sammen med Parat.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok