Nett-banner 950x173 72

Rettssikkerheten i fare

26.mai 2014
BlokadeTromsø280414-small - Nord-Troms tingrett setter rettssikkerheten i fare. Både vi som forbund og navngitte personer har blitt dømt i en sak om midlertidig forføyning til å avstå fra boikott av Hurtigruta i Tromsø. Dommen er avsagt på begjæring fra Norlines i Tromsø uten at verken vi eller noen av de navngitte har fått uttale oss om saken, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!

(Foto: Jan-Erik Østlie)

Ved flere anledninger har lossing og lasting av Hurtigruta i Tromø blitt blokkert. Demonstrantene mener Norlines driver streikebryteri, etter at Tromsø havn ble tatt ut i sympatistreik for boikotten av Risavika terminal ved Stavanger. Siden sympatistreiken i Tromsø ble satt i verk 7. desember 2013, er lossing og lasting av skip utført av andre enn de streikende.

Streikebryteri

- Det å overta de streikendes arbeid under konflikt er streikebryteri. Norsk Transportarbeiderforbund har bedt NHO Logistikk og Transport om å stoppe streikebryteriet i havna, men NHO LT forsvarer sine medlemmer og er ikke villig til å gjøre noe for å stoppe dette. De trenerer også å behandle tvisten og er uvillig til å skrive protokoll med NTF om saken. Dette forsinker selvsagt en videre behandling av saken. I stedet velger de å støtte Nor Lines AS i deres hemmelige sak mot NTF og navngitte medlemmer, sier Roger Hansen.

Uakseptabelt

- En ting er at vi som forbund har blitt dømt til noe vi ikke har deltatt i eller skal delta i. Nord-Troms Tingrett har grepet inn i en lovlig konflikt på en måte som er helt uakseptabelt, sier Hansen.

- Forhandlingene og dommen i Nord-Troms tingrett er gjennomført i hemmelighet uten at de dømte partene har fått mulighet til å uttale seg. Det har vært mer enn god nok tid for retten til å innhente vårt syn i saken. Dom ble avsagt torsdag. Markeringen går av stabelen først fra og med i dag. Jeg lurer også på hvor objektivt NorLines har framstilt saken, sier forbundslederen.

- Har de for eksempel sagt til retten at vi mener det foregår streikebryteri ved havna og at det er et spørsmål som vi vil bringe inn for arbeidsretten? Dommen setter også til side den norske stats plikt etter ILO-konvensjon 137 om å sikre havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeidet til side. Dette er en plikt det norske rettsvesen i stedet burde ha ivaretatt. Denne rettsprosesen setter rettssikkerheten i fare, sier Hansen.

Tilfeldige personer

- De dømte personene er tilfeldige plukket ut av NorLines. Vi kan ikke se noen annen kobling enn at de er medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund eller tillitsvalgte som ikke sitter stille ser på at det foregår streikebryteri.

 Forsvarer streikebryteri

- Dommen forsvarer streikebryteriet og mener at de økonomiske konsekvensene for Nor Lines AS kan tilsidesette havnearbeidernes streike- og aksjonsrett. Dermed tar retten stilling i en pågående lovlig arbeidskamp. Streikens mål er jo nettopp å ramme motpartene økonomisk, sier Roger Hansen. 

Han peker også på at dommen er enda ikke offisielt forkynt for de dømte.
 
- De er derved fratatt retten til å få dommen omgjort før de planlagte demonstrasjonene i Tromsø 26., 27. og 28. mai. Dommen offentliggjøres på NorLines' hjemmesider uten at de dømte er kjent med at de er stevna eller dømt. Hva slags rettssikkerhet gir dette for framtida? spør forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok