Nett-banner 950x173 72

Arbeidsretten skal avgjøre havnearbeidernes streikerett

6.januar 2015
Arbeidsretten010615-small Mandag 1. juni startet Arbeidsretten behandlingen av saken mellom LO og NHO som skal avklare hvordan fortrinnsretten til havnearbeiderne i Tromsø skal tolkes i forbindelse med sympatistreik. Dommen vil i realiteten bestemme om havnearbeiderne har streikerett eller ikke. Les mer!

(Foto: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren)

Saken dreier seg om havnearbeiderne ved å gå ut i sympatistreik har sagt fra seg fortrinnsretten til losse- og lastearbeidet eller ikke. Hvis arbeidsretten sier at fortrinnsrettten består under en sympatistreik, har det foregått streikebryteri i Tromsø havn siden desember 2013.

Hvis arbeidsretten gir NHO medhold, betyr det at havnearbeidernes streikerett bortfaller, siden det  vil være fritt fram å sette inn andre arbeidere til å gjøre deres jobb under streiken.

Det er satt av fire dager til behandlingen av saken i Arbeidsretten.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok