Nett-banner 950x173 72

Strammer inn kabotasjereglene

27.august 2013
Blomquist140513 Det blir ikke lengre lov for utenlandske godsbiler til å bare ha med seg en pall inn i Norge for å kunne utføre kabotasjeoppdrag. Dette går fram av et nytt rundskriv fra Samferdselsdepartementet om kabotasje innen godstransport. - Et steg i rett retning, men dette må følges opp med kontroller, sier forbundssekretær Morten Hagen i NTF. Les mer!


I kabotasjereglene heter det at en utenlandsk godsbil må medbringe last inn i Norge for å få adgang til å utføre kabotasjeoppdrag. NTF har i lengre tid etterlyst innstramminger i disse reglene, og har blant annet påpekt det  at alt for mange biler kommer inn i landet bare med en pall eller annet småtteri for å omgå regelverket. I det nye rundskrivet heter det at utenlandske transportører må medbringe reell last dokumentert med fraktbrev for å kunne utføre innelandske transportoppdrag. Transport av tomme paller eller lignende er ikke lengre å anse som en internasjonal transport, framgår det av rundskrivet.

- Vi er tilfredse med at departementet har hørt på våre argumenter på dette punktet. Men det er svært viktig at myndighetene følger opp dette med flere kontroller. Hvis ikke, blir dette bare en papirbestemmelse, sier Morten Hagen.

- Vi håper nå at myndighetene også begynner å kontrollere speditørene i forhold til kabotasje. I regelverket heter det at kabotasje ikke kan være en permanent eller løpende aktivitet. Det betyr at speditører ikke på forhånd kan planlegge transport i Norge med utenlandske godsbiler som de vet kommer til Norge. Vi har kommet over utenlandske transportselskaper som på sine hjemmesider annonserte at de kjørte faste turer i Norge mellom Oslo og Trondheim, sier forbundssekretær Morten Hagen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok