Nett-banner 950x173 72

Fornøyd med forbundsvist oppgjør

18.februar 2014
Roger220114-small - Jeg er fornøyd med at representantskapet i LO har vedtatt at årets lønnsoppgjør skal skje forbundsvist. Vår erfaring er at denne oppgjørformen passer best for våre tariffområder, sier forbundsleder Roger Hansen etter at LOs representantskap behandlet årets tariffoppgjør tirsdag. Les mer!

Tallene fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) viser at arbeidstakerne i transportsektoren hadde en årslønnsvekst i 2013 på 3 1/4 %, mens industriarbeiderne økte si årslønn med 4 % i fjor. I finansnæringa var lønnsveksten på hele 6,7 % i 2013.

- Våre grupper blir hengende etter i lønnsveksten i år med mellomoppgjør fordi de får små eller ingen lokale lønnstillegg. Vi merker også en bekymring over nivået på minstelønssatsene i flere av våre overenskomster. Alt dette, sammen med en del tekniske krav, vil være viktig for oss når vi skal utforme våre endelige tariffkrav, sier Roger Hansen.

En tariffestet pensjonsordning i privat sektor vil være et av de viktigste kravene for LO i årets oppgjør.

- Vi støtter naturligvis dette kravet. Nå skal frontfagene forhandle om pensjonsordning først. Så får vi se hvordan dette går når vi kommer i gang med våre forhandlinger, sier Hansen.

Holden 3 utvalget slo i fjor fast i sin rapport om lønnsdannelse og utfordringer i norsk økonomi, at den norske modellen fungerer meget godt. I rapporten heter det bl.a.:

.."det inntektspolitiske samarbeidet og koordinering i lønnsdannelsen har bidratt til en god utvikling i Norge. Få andre land har høyere sysselsetting og lavere ledighet enn Norge. Samtidig er verdiskapingen høy, inntektsfordelingen jevn, og reallønnsvekst har gjennomgående vært god."

- Dette viser at den norske måten å drive tariffpolitikk på ivaretar konkurransekraft, sysselsetting og reallønnsvekst på en meget ansvarlig måte. Vi har ikke sett noen overordnede tall verken fra arbeidsgiverne eller andre, som tyder på at norsk næringsliv har noen kostnadsproblemer. Men årets tariffoppgjør må naturligvis skje innenfor ansvarlige rammer, sier forbundsleder Roger Hansen.

NTF vil utforme sine endelige tariffkrav på den store bransjekonferansen som skal arrangeres 10- 12. mars. 
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok