Nett-banner 950x173 72

3 av 4 svarte ja i gods

7.mars 2014
GranTaraldrud270514-small Nesten 75 % av de som stemte i uravstemninga for oppgjørene i godstransport, svarte ja til forslagene til nye overenskomster. - Det er alltid betryggende når ja-flertallet er så stort. Men deltakelsen i avstemninga var bare 22,5 %, så resultatet måtte godkjennes av LO, sier forbundssekretær Morten Hagen i NTF. Les mer!

Hovedtrekkene i de nye overenskomstene er:

- Alle sikres et generelt tillegg på kr. 2,- per time.
· Minstelønn for distribusjon økes med kr. 4,- per time
· Minstelønn for langtransport er kr. 94,15 per time for produktiv tid. (Prosentsatsen for passiv tid (45%) opprettholdes.)
· Matpengesatsen for pålagt overtid økes til kr. 78,50 per time.
· Det innføres et eget bilag i overenskomsten, vedr. dekning av YKB-kurs.
 
Disse nye satsene gjelder fra 1.4.2014. I tillegg er det enighet om andre tekniske endringer i avtalen. (trykk på lenke til meklingsforslaget nederst i artikkelen)
 
Fra og med 1.4.2014 gjelder følgende tabell som minstelønnssatser for distribusjon for ufaglærte:
 
Ansiennitet Månedslønn 37,5 t uke 35,5 t uke
0 - 3 år 25520,91 156,57 165,72
3 - 6 år 26009,91 159,57 168,90
Over 6 år 26498,91 162,57 172,07
 
 Faglærte skal ha et tillegg i timelønna på kr 9,-.
 
For utregning av lønn for langtransport, gå inn på www.transportarbeider.no, og trykk på "lønnskalkulator gods" på menyen på venstre side.
.
Ny overenskomst (2014 - 2016) vil sendes ut så snart den er ferdig trykket.
 
Trykk her for å lese meklers forslag i godsoppgjøret!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok