Nett-banner 950x173 72

Uegnet lovverk

29.august 2013
BildeRapporter290813 Lovverket knyttet til personvern er ikke godt nok egnet til å beskytte arbeidstakere mot uønsket og ulovlig kontroll og overvåkning ved bruk av feltteknologi. Dette kommer fram i en rapport som professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk presenterte på avslutningsseminaret for flåtestyringsprosjektet i LO 28. august. Les mer!


Felteknologi innføres nå i stort omfang blant annet innefor transportsektoren. Dette er teknologi som brukes til å holde kontakt med, styre og kontrollere arbeidstakere utenfor fast arbeidssted, for eksempel flåtestyringssystemer eller andre GPS-baserte systemer.

- Lovverket har på ingen måte holdt tritt med den rivende teknologiske utviklingen. Dette gjelder både Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven, som attpåtil er så komplisert at nesten ingen forstår den. Avtaleverket mellom partene i arbeidslivet har heller ikke hengt med i svingene, sa professor Dag Wiese Schartum.

- Vi har store utfordringer i tida framover med å tilpasse lov- og avtaleverk til den teknologiske utviklingen. Det er viktig at personopplysninger om arbeidstakere innhentet av feltteknologi, ikke blir brukt til annet en det det er ment til, sier forbundssekretær Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Kvam har sittet som NTFs representant i styringsgruppa for LOs flåtestyringsprosjekt.

- Innen transportsektoren har vi det også spesielle utfordringer fordi tredjepart også forlanger tilgang til personsensistive opplysninger innhentet med feltteknologi. Speditører forlanger tilgang til transportselskapene sine flåtestyringssystemer, og innkjøpsselskapene for kollektivtrafikk forlanger tilsvarende i forhold til busselskaper som leverer kollektivtransport. Det er behov for å endre både Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven. Vi bør også vurdere om vi bør få med bestemmelser knyttet til innføring og bruk av feltteknologi også i våre egne tariffavtaler, sier Geir Kvam.

Uten drøfting

Forsker Tommy Tranvik ved Senter for rettsinformatikk la også fram rapporten "Det gjennomsiktige arbeidslivet"  som handler om erfaringer med bruk av feltteknologi i utvalgte yrker. I rapporten kommer det fram at mange selskaper har tatt i bruk feltteknologi uten at dette er drøftet med de tillitsvalgte, eller at arbeidstakerne har fått informasjon på forhånd.

- Vi har eksempler på at arbeidstaker har fått bekjed på en fredag at flåtestyringsutstyr blir montert på mandag, sa Tranvik ved presentasjonen av rapporten. Han pekte også på at innføring av feltteknologi har ført til økt konfliktnivå på noen arbeidsplasser, og at mange arbeidstakere føler seg overvåket.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok