Nett-banner 950x173 72

Forhandlingsløsning med Borregaard

13.mai 2014
Borregaard-oversikt-small Det ble forhandlingsløsning i Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien tirsdag. Det er NTFs medlemmer ved Borregaard i Sarpsborg som går på denne overenskomsten. Trykk her for å lese forhandlingsresultatene!
  • Alle får et generelt tillegg på kr. 0,75 per time (37,5 t/uke).
  • Økning av både skifttillegg og skiftprosentgrunnlag med grunnlag i bransjens lønnsutvikling.
  • Helkontinuerlig og årskontinuerlig skift får en ekstra økning i skifttillegg på ettermiddag med kr. 1,- per time.
  • Økning i tiden for betaling av skiftprosent med to timer. Skiftprosent for ordinær arbeidstid per time endres fra lørdag kl. 14:00 til lørdag kl. 12:00.
  • Satsen for matpenger ved overtid er økt til kr. 78,50.
  • Bestemmelser som styrker retten til fagopplæring.
  • Styrket bestemmelse om seniorpolitikk.
  • Bestemmelser som legger til rette for styrket opplæring i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere.
  • Partene gir sin tilslutning til at det gjennomføres en utredning rundt tjenestepensjon

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok