Nett-banner 950x173 72

Refset Jens

20.november 2013
Dag-Einar201113 - Selv om vi hadde mye å glede oss over fra den rødgrønne regjeringa, var det noen områder innen samferdselspolitikken som ikke fikk nok fokus og prioritering av de rødgrønne, sa 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i den fagligpolitiske debatten på Kartellkonferansen på Gol onsdag. Les mer!

Kabotasjekjøring i turbilnæringen
- NTF har lenge jobbet med å få på plass regler for kabotasjekjøring innen turbilnæringen. I dag er det i praksis ingen regler på dette området. Et hvilket som helst utenlandsk busselskap kan kjøre så mye de orker. Dette har resultert i en kraftig nedbygging av norsk turbilnæring i en fart som gjør at vi ikke vil ha noen slik næring i Norge om noen år, sa Sivertsen.

- Vi ser også groteske eksempler på sosial dumping i forbindelse med kabotasjekjøring. I fjor jobbet det tre latviske sjåfører med turistkjøring i Nordkapp kommune med ei timelønn på 2 euro 80 cent. Vi håper at Arbeiderpartiet i opposisjon jobber bedre med dette enn den rødgrønne regjeringa gjorde, sa Dag-Einar Sivertsen.

Døgnhvileplasser
- Vi hadde store forhåpninger til statsbudsjettet som den rødgrønne regjeringa la fram med hensyn til døgnhvileplasser for langtransportsjåfører, men der ble vi nok en gang skuffet. Det er satt av midler til å bygge bare fire slike plasser neste år, og den blå/blå regjeringa har ikke endret på dette. Vi har 15 døgnhvileplasser i Norge i dag. Det er bare Albania og Luxemburg som har færre plasser, sa Dag-Einar Sivertsen i sitt debattinnlegg.

-  Vi har behov for 75 til 80 døgnhvileplasser. Med dette tempoet vil det ta 15 år å bygge ut tilstrekkelig antall plasser. Det er helt avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåfører at vi får fortgang i bygging av døgnhvileplasser. Vi håper iogså gher at Arbeiderpartiet i opposisjon vil jobbe langt sterkere og bedre også poå dette området, sa 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok