Nett-banner 950x173 72

Opp 30-50 kroner i timelønn

23.juni 2014
Måkestad190614 De ansatte på lagrene til grossistbedriftene Måkestad Engros og T L Måkestad i Bergen, går opp mellom 30 og 50 kroner i timelønn etter at bedriftene etter mekling gikk med på å undertegne tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) torsdag. Les mer!

De to bergensbedriftene vegret seg lenge for å undertegne tariffavtale med NTF. Nesten alle innenfor dette tariffområdet har organsiert seg i NTF i løpet av 2014. Konflikten gikk  til mekling hos kretsmekleren i Bergen, og NTF hadde varslet plassfratredelse i de to bedriftene, som mente de hadde en tariffavtale allerede.

- Dette var en dårlig husavtale som ble laget for noen år siden, og kan ikke regnes som tariffavtale. Da vi kom i gang med meklingen, ble prosessen svært kontruktiv, og det endte med at de to bedriftene undertegnet tariffavtale med oss basert på grossistoverenskomsten med Virke, sier leder for Vestnorsk Transportarbeiderforening, Roger Moum.

De fleste av de ansatte hadde ei timelønn på mellom 130 og 150 kroner før tariffavtalen ble undertegnet.

- Nå blir timelønna vel 186 kroner. I tillegg får de mye bedre ulempe- og overtidstillegg, samt bedre arbeidstidsordninger. Dette er et stjerneeksempel på hvorfor det lønner seg å være organisert. Årslønnna for disse arbeidstakerne vil gå opp mellom 60 000 og 100 000 kroner fordi de meldte seg inn i NTF, sier Roger Moum.

Tariffavtalen er en direkteavtale, men er identisk med grossistoverenskomsten med Virke. De som omfattes av tariffavtalen, vil få etterbetalt fra 5. mai.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok