Nett-banner 950x173 72

NTF vil etablere "Trygg Transport"

18.april 2013
LarsJohnsen240512 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vil slå et slag for den seriøse delen av norsk transportnæring og ønsker å etablere en frivillig sertifiseringsordning, "Trygg Transport". - Når transportbedriftene oppfyller en rekke kriterier som både vi og arbeidsgiverne er enige om, vil partene gå til transportkjøperne og anbefale de å kjøpe transporttjenester av Trygg Trafikk-bedriftene, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!


- Vi begynte å diskutere dette med Norges Lastebileierforbund (NLF) og NHO Transport i forbindelse med hovedoppgjøret i fjor, men vi ble ikke ferdige med dette. Vi har fortsatt prosessen, og mener dette er et viktig prosjekt for å fremme den seriøse delen av transportnæringa, sier Lars M. Johnsen.

- Vi kjenner mange transportbedrifter som har det meste i orden sett fra vår side. Men det er tøft å konkurrere med useriøse bedrifter som driver med svært lave sjåførlønninger og presser kostnader ned til et minimum. Hvis vi lykker i å etablere "Trygg Transport", vil vi åpne for å kunne etablere mer fleksible arbeidstidsordninger i de sertifiserte bedriftene og der partene lokalt er enige om dette, sier Lars M. Johnsen.

NTF har satt opp en rekke kriterier som transportbedriftene må oppfylle for å bli sertifiserte som "Trygg Transport"-bedrift:

 • Det må være etablert tariffavtale med gode lønnsystemer og feriepenger
 • ISO Sertifisering
 • Arbeidsplan som viser arbeidstid, pauser og fritid
 • Gode internkontrollsystemer med full innsynsrett for tillitsvalgt og verneombud også for innleiebedrifter og undertransportører
  • Oppfølging og sikring av kjøre og hviletid, forskrift om arbeidstid og HMS
  • Utbedring av mangler og feil på utstyr
 • Nyanskaffelse av utstyr
 • Skatter og avgifter skal være betalt. Kreves fullt innsyn av tillitsvalgt / organisasjonene.
 • Solidaransvar i forhold til underleverandører, krav til lønn og arbeidsforhold i henhold til tariffavtale. Full innsynsrett av tillitsvalgte / organisasjonene i underleverandørens lønns, arbeidsvilkår, kontrollsystemer og lignende
 • Organisasjonsfrihet
 • Opplæringsplaner / kompetanseplaner
 • Miljøstandard – Minst Euro 5 standard

Lars M. Johnsen sier at NTF vil fortsette arbeidet med prosjektet og diskutere videre med NLF og NHO Transport.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok