Nett-banner 950x173 72

Vellykket demonstrasjon i Risavika

27.november 2013
Roger-Risavika-271113-small Omlag 200 fagorganiserte fra inn- og utland møtte fram i Risavika ved Stavanger onsdag for å vise støtte til Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sin kamp for å få opprettet tariffavtale med Risavika terminal. - En svært vellykket markering, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!


(Foto: Ylva Seiff Berge, LO Media)

Det var LO i Stavanger som inviterte til demonstrasjonen. Ved siden av de norske, møtte det også opp fagorganiserte fra Sverige, Danmark, England og Belgia. NTF innledet en boikott av Risavika terminal 1. november fordi de nekter å inngå en tariffavtale med forbundet.

- Bedriften og NHO sier at de ikke kan inngå tariffavtale fordi dagens ordning gir dem et konkurransefortrinn. Det konkurransefortrinnet er å bruke lavt lønnede utenlandske sjøfolk som gratis arbeidskraft for Risavika Terminal. Og det benytter de til å konkurrere med havner med tariffavtale for havnearbeiderne. Vi kan ikke konkurrere mot gratis, sa Roger Hansen i sin appell til demonstrantene.

Blant appellantene, var også lederen for Nordisk Transportarbeiderføderasjon, Jan Villadsen.
- På vegne av 360 000 nordiske transportarbeidere og 2,4 millioner i Europa så støtter vi dere fullt ut da dette er en viktig prinsipiell sak for alle våre kolleger i Europa. Det er en kamp mot sosial dumping og hemningsløse arbeidsgivere. Denne kampen føres også til sjøs, fly og på landeveien. Og vi skal vinne, sa Jan Villadsen.

LOs ledelse var representert ved LO-sekretær Are Tomasgard. I sin appell pekte Tomasgard på at kampen som NTF kjemper i Risavika, er en kamp som står i havn etter havn både i Norge og internasjonalt.
- Det foregår en massiv mobilisering fra arbeidsgiversiden for å knekke den fortrinnsretten verdens havnearbeidere har hatt i over et hundreår. Kampen føres på vegne av havnearbeidere i Norge, Europa og verden på vegne av arbeidsfolk og fagorganiserte uavhengig av bransje – alle som rammes av sosial dumping, sa Are Tomasgard.

Noen bilder fra demonstrasjonen i Risavika 27. november:

 


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok