Nett-banner 950x173 72

Må respektere flertallet

29.april 2014
RogerHansen190912 Bussoppgjøret skal nå ut på uravstemming. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme "ja" til resultatet. Forhandlingsutvalget består av representanter fra Jernbaneforbundet, Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Transportarbeiderforbundet. Les mer!

- Flertallets beslutning om anbefalingen må respekteres, sier Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
 
Det er fire forbund som forhandler og mekler sammen om Bussbransjeavtalen med NHO Transport og Spekter/Nettbuss: NTF, Jernbaneforbundet, Fagforbundet og YTF.  Et flertall på 30 av de 36 i den samlede forhandlingsdelegasjonen, stemte for å anbefale meklerens skisse som kom tidlig mandags morgen.
 
De som stemte mot å anbefale meklerens forslag, var de fem stemmeberettigede i Fagforbundet, og én av NTFs medlemmer i forhandlingsdelegasjonen. I ettertid har Fagforbundet gått ut i media og sagt at de ikke kan anbefale forslaget til ny Bussbransjeavtale.
 
- De fire forbundene har avtalt at de skal forhandle, megle og stemme sammen. En samlet avstemming i forhandlingsutvalget hører med til dette. Vi har avtalt å opptre som én delegasjon, der flertallet i delegasjonen bestemmer, sier Hansen
 
- Dette gjelder også i den påfølgende uravstemningen blant forbundenes medlemmer. Jeg minner om at i 2010, stemte et flertall av NTFs bussjåfører nei til meklingsresultatet. Men såpass mange blant de andre forbundene sine medlemmer stemte ja slik at våre medlemmer kom i mindretall. Det måtte vi respektere, sier Roger Hansen.
 
- Demed blir det svært uryddig når Fagforbundets medlemmer i forhandlingsutvalget velger å gå ut slik de nå gjør etter meglingen. Jeg forventer at alle respekterer forhandlingsutvalgets flertallsbeslutning og at alle medlemmer i det samlede forhandlinsutvalg følger opp det i uravstemmingen. Det er undergraving av demokratiske beslutninger dersom en ikke gjør det, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok