Nett-banner 950x173 72

Brakseier i Holshipsaken!

9.desember 2014
BlokadeDrammen260414-small Borgarting lagmannsrett gir i en enstemmig dom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) medhold på alle punkter i ankesaken om NTF har rett til å bruke boikott i kampen for å opprette tariffavtale med Holship AS. I tillegg opphevet lagmannsretten den midlertidige forføyningen fra mai i år som la ned forbud mot boikott. Les mer!

Saken ble behandlet i tingretten tidligere i år, der også NTF vant. Holship anket så saken videre til lagmannsretten. I dommen fra Borgarting lagmannsrett tilkjennes NTF saksomkostninger på vel 460 000 kroner.

- Det var en ventet men også gledelig seier. Dommen slå krystallfast klart at vi har rett til å bruke boikott som kampmiddel i forbindelse med opprettelse av tariffavtaler, slik Høyesterett slo fast i Sola-dommen fra 1997, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- Dommen slår også like klart fast at det ikke eksisterer organisasjonstvang i NTF for havnearbeiderne. Holship har jo  klaget oss inn for Europarådet med påstand at vi bryter menneskerettighetenes bestemmelser om organisasjonsfrihet. Dommen sier rett ut at Holship ikke har bevis for dette, sier Hansen.

- Vi vil nå oppfordre Holship til å akseptere dommen slik den foreligger, og også trekke saken de har anlagt for Europarådet. Nå må de innse at de faktisk ikke har noen sak, sier forbundsleder Roger Hansen.

Trykk her for å lese den knusende dommen i Holship-saken fra Borgarting lagmannsrett!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok