Nett-banner 950x173 72

Stor oppslutning om havnearbeiderne!

31.mars 2014
Youngstorget-small Fagorganiserte fra ni land har meldt sin ankomst til stormønstringa for de streikende havnearbeiderne, som blir arrangert på Youngstorget i Oslo lørdag 5. april kl 14.00. - Vi vet at fagorganiserte fra hele landet vil komme i stort antall med sine fagforeningsfaner, sier Vegard Holm i Støttegruppa for havnearbeiderne. Les mer!

(Bildet: Støttegruppa håper på at fagorganiserte i tusentall kommer på Youngstorget lørdag 5. april. Foto: Kristian Brustad)
 
- Vi er litt overveldet av støtten havnearbeiderne har fått både nasjonalt og internasjonalt. Pr i dag har vi fått inn omlag 450 støtteuttalelser fra både inn- og utland. Etter det vi vet i dag, kommer det fagorganiserte fra Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Frankrike, Portugal og USA til mønstringa på Youngstorget lørdag, i tillegg til alle fra Norge, sier Vegard Holm.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har boikottet Risavika Terminal siden 1. november 2013. Bedriften nekter å undertegnet tariffavtale for havnearbeidere.NTF tok ut havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen i sympatistreik fra 7. desember i fjor.

Denne konflikten er langvarig i norsk sammenheng, og på tross av ILO-konvensjon 137 som sikrer havnearbeiderne fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, nekter Risavika Terminal å undertegne tariffavtale. Bedriften vil heller bruke billig skipsmannskap til dette arbeidet. ILO-konvensjon 137 ble ratifisert av Norge i 1974. Partene i arbeidslivet (NHO og NTF) har siden forvaltet denne bestemmelsen gjennom tariffavtalene.
 
Blant annet disse vil holde appeller på Youngstoget på lørdag:
 
● Roger Hansen, leder i NTF
● Tor-Arne Solbakken, 1. nestleder i LO
● Lars Lindgren,  leder i Europeisk Transportarbeiderføderasjon og leder i Svensk Transportarbeiderforbund
● Kenneth Riley, leder i havnearbeiderforeningen i Charleston, Sør-Carolina, USA, og vise-president i International Longshoremen´s Association
 
Kulturprogrammet vil bli besørget av disse:
 
● Salongorkesteret
● Gatas Parlament
● Trond Granlund
● Menn i Tide
● Ola Bog


Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok