Nett-banner 950x173 72

Oppstart av lønnsforhandlinger med Virke - Grossistavtalen.

28.april 2014
Forhandlinger 2014 - Grossit Kl 13 i dag, mandag 28. april 2014, startet lønnsforhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Virke. Et av hovedkravene vil være tiltak for å øke organisasjonsgraden i bedriftene og tekniske bestemmelser for øvrig. - Vi krever lønnsøkning som vil gi økt kjøpekraft. Virke på sin side vil ha betydelig sterkere styringsrett på arbeidstid, kraftig svekkelse av lønnsgarantibestemmelsen og betydelig lavere lønnsbetingelser for sjåfører på Virke-området, sier forhandlingsleder Bjørn Anders Jonassen - Vi har tro på at vi vil komme til en løsning i disse forhandlingene i løpet av avsatt tid. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok