Nett-banner 950x173 72

Ingen avisbudstreik!

9.mars 2014
BildeTønsbergsblad-small Det blir ingen avisbudstreik etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble enige i meklinga om ny overenskomst for avisbudene onsdags morgen, ni timer på overtid. Les mer!

-
Vi er tilfredse med at vi fikk gjennom at denne overenskomsten skal være en timelønnsavtale og ikke en tidsakkordavtale, som Arbeidsretten slo fast i en dom tidligere i sommer, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Sissel Karlsen. 

NTF har opplevd at bedriftens representant og avisbudenes tillitsvalgte har vært enige i hvor lang tid en budrute skal ta, for deretter å oppleve at bedriftsledelsen i ettertid har kuttet ned den tiden de to var enige om.

Arbeidsretten ga gjennom sin dom tidligere i sommer åpning for at dette kunne gjøres. Dermed kunne arbeidsgiverne "spise opp" eventuelle lønnstillegg gjennom å korte ned tida budruter skal gjøres på.
- De nye bestemmelsene i overenskomsten gjør at dette ikke lengre kan skje, sier Karlsen.
 
- Vi er også fornøyde med at avisbudene nå skal få betalt for all kjøring de gjør i forbindelse med budrutene. Slik har det ikke vært til nå. Vi fikk også lønnstillegg som gjør at forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler forslaget til den nye overenskomsten, sier Sissel Karlsen. 

Dette er de viktigste punktene i den nye overenskomsten for avisbud:

  • Overenskomsten er nå en timelønnsavtale og ikke en tidsakkordavtale
  • Avisbudene får kjøregodtgjørelse og lønn helt tilbake til der de henter aviser og annet de skal distribuere, samt kjøring mellom rutene dersom budet har to eller flere ruter (innfases i to trinn fram til 1/7 2015)
  • Alle får et generelt tillegg fra 1. april i år på kr 0,75 og et justeringstillegg på kr 1,25. Det gis ytterligere et etterslepstillegg på kr 3,62 fra 1/7 2014
  • All oppmåling av budruter og fastsettelser av rutelengde m.m. skal godkjennes av begge parter etter en fastsatt prosedyre. Det etableres ei nemd som skal behandle lokale tvister om dette, dersom dette ikke har latt seg løse i lokale forhandlinger.

Meklingsresultatet skal nå ut på uravstemning med frist 1. oktober. Alt nødvendig materiell vil bli sendt ut til foreningene i nær framtid.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok