Nett-banner 950x173 72

Ville ikke svare

22.januar 2014
BerntStillufKarlsen220114-small Det ble til dels amper stemning på pressekonferansen til Oslo havn der styreleder Bernt Stilluf Karlsen presenterte planene for anbudsutsetting av virksomheten på den nye containerhavna på Sjursøya. Da styrelederen ble stilt en rekke spørsmål om konflikten med losse- og lastearbeiderne, var det flere spørmål han ikke ville svare på. Les mer!


(Bilde: Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo havn setter driften av den nye containerhavna i Oslo ut på anbud)

Karlsen mente at Oslo havn ikke kan legge til rette for at forpliktelsene i  ILO-konvensjon 137 blir oppfylt når driften av containerhavna privatiseres. Denne konvensjonen  gir registrerte havnearbeidere fotrinnsrett til havnearbeid. Norge ratifiserte denne konvensjonen for 40 år siden.
- Dette er en sak som den nye operatøren i containerhavna må forholde seg til, og ikke en sak for oss som havneeiere, sa Stilluf Karlsen på pressekonferansen.

Det ble amper stemning på pressekonferansen da styrelederen ble stilt spørsmål om han visste at havnearbeiderne har foreslått hvordan man kan få til kontinuerlig drift på lossing og lasting. Forslagene ble blankt avvist av arbeidsgiverne, fordi dette ville medføre en viss oppbemanning. Stilluf Karlsen ville ikke svare konkret på dette spørsmålet.

Stilluf Karlsern nektet også for at de har drevet med obstruksjon av havnearbeiderne, som var en av fire strategier i et hemmelig strateginotat som havnestyret behandlet før jul i 2012. I notatet ble det foreslåttt å sette opp prisen på terminalarbeid for å redusere oppdragene for losse- og lastearbeiderne . Etter behandlingen av dette notatet i havnestyret, tvang arbeidsgiverne mot arbeidstakernes stemmer gjennom en prisøkning på terminalarbeid. Dette gjorde at denne typen arbeid for losse- og lastearbeiderne ble redusert med mer enn 80 % i 2013. LO vurderer nå å stevne arbeidsgiverne for brudd på fredsplikten i denne saken, med krav om erstatning for tapte inntekter for losse- og lastearbeiderne.

Oslo havn skal investere rundt en halv milliard kroner og samle all containervirksomhet i den nye havna på Sjursøya.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok