Nett-banner 950x173 72

Ber om internasjonal boikott av Risavika

4.mai 2014
GøteborgHavn-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har nå skrevet brev til alle fagforbund som organiserer havnearbeidere i Europa og bedt om støtte til boikotten av Risavika terminal ved Stavanger. NTF ber om at det settes i verk tiltak slik at skip som anløper Risavika etter 20. april, ikke blir losset og lastet i europeiske havner. Les mer!

(Foto: Gøterborg havn)

- Boikotten av Risavika er nå inne i sin sjette måned uten at arbeidsgiverne vil inngå tariffavtale med oss. Da er det er på tide å trappe den opp. Vi har nå bedt fagforbund over hele Europa sette i verk tiltak slik at skip som anløper Risavika etter 20. april, ikke blir losset eller lastet i europeiske havner, sier Roger Hansen.

- Vi har fått meget klare signaler på at slike tiltak vil bli satt i verk i mange europeiske havner når vi nå har anmodet om dette formelt. Vi hadde håpet å unngå slik opptrapping, men Risavika terminal og NHO Logistikk og Transport nekter blankt å inngå tariffavtale med oss som inneholder registrerte havnearbeideres fortrinnsrett til lossing og lasting. Da har vi ikke noe annet valg, sier Hansen.

Risavika terminal risikerer nå miste enda større trafikkvolum til og fra terminalen. I fjor gikk konteinertrafikken ved terminalen ned med 30 %, på tross av at terminalen sier de gjør lossing og lasting til halve prisen av havner som har tariffavtale med NTF.

- Kristiansand havn, som har tariffavtale, økte konteinertrafikken i fjor med et volum tilsvarende det Risavika mistet. Dette viser at vår boikott virker. Jeg vil nå oppfordre arbeidsgiverne til å ta til vettet og inngå tariffavtale med oss, før de setter en milliardinvestering over styr, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok