Nett-banner 950x173 72

Spørreundersøkelse for NTF medlemmer i buss

24.februar 2015
BussGrorud Spørreundersøkelsen tar for seg grenselinjene mellom jobb - privatliv og om dette har påvirkning på vår jobbtrivsel. Undersøkelsen vil bli avsluttet fredag 27. februar.

Vi oppforderer dere til å bruke fire minutter av din tid til å svare på denne viktige spørreundersøkelsen. Ved å svare på denne spørreundersøkelsen får vi svar på om grenselinjene mellom jobb og privatliv er statiske eller om de er utydelige for våre medlemmer innenfor busssektoren, og om det har påvirkning vedrørende trivsel på jobben. Undersøkelsen er anonym.

Link til undersøkelsen:
http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=MU6HLW3831CK


Vi er så heldige at student Sølve Andrè Bjørndal, skal skrive Masteroppgave om dette temaet. Han går gjennom og analyserer svarene.

Dette temaet har fått en del oppmerksomhet på forskningsfronten. Når disse skillelinjene ofte oppfattes og omtales som utydelige, så blir det fra forskningshold desto viktigere å lære mer om hvordan den enkelte arbeidstaker håndterer dette forholdet. Vi mennesker er forskjellige, der hvor noen liker å skille sterkt mellom jobb og fritid, kan andre trives med at de to områdene griper inn i hverandre. Dette forholdet mellom den enkeltes preferanse og hva de opplever å ha mulighet til i den arbeidssituasjonen de befinner seg i er derfor interessant.Jobbtrivsel og god ytelse i jobben er bl.a. noe som vil måles i denne undersøkelsen. 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok