Nett-banner 950x173 72

- Greit utgangspunkt for videre forhandlinger

4.august 2014
Dag-Einar 261012 De innledende forhandlingene i Spekter (A-delen) ble sluttført en liten time før midnatt mandag. Resultatet ble et lønnstillegg som i frontfaget. - Dette er et greit utgangspunkt for de videre forhandlingene, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Det skal nå gjennomføres såkalte B-delsforhandlinger, dvs forhandlinger med de enkelte selskapene som er medlem av Spekter. For NTF, gjelder dette Nettbuss, Felleskjøpet Agri og Bring Linehaul.

- Det generelle lønnstillegget var som ventet. Det endelige resultatet på lønnssiden, vil vi ikke se før B-delsforhandlingene er ferdige, sier Sivertsen, som har vært NTFs representant i A-delsforhandlingene med Spekter.

- Vi er fornøyde med at arbeidet med å få ufaglærte til å ta fagbrev, blir forsterket som resultat av A-delsforhandlingene. Det er også positivt at det nå skal settes i verk tiltak knyttet til personvern ved bruk av digitale kontrollsystemer. Dette kan være flåtestyringssystemer, digitale skrivere i tunge kjøretøy og lignende, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen.

NTF skal gjennomføre B-delsforhandlinger med  Nettbuss, Felleskjøpet Agri og Bring Linehaul i løpet av uka,

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok