Nett-banner 950x173 72

Stor forståelse for kontantnekt

21.februar 2014
RogerHansen 060513 - Jeg har stor forståelse for at verneombudene i de selskapene som kjører buss og trikk for Ruter i Oslo, vil nekte sjåførene å ta i mot kontanter i forbindelse med billettsalg. Vi har sett alt for mange ran av bussjåfører de siste årene, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Det er verneombudene i de selskapene som kjører trikk og buss for Ruter som nå har varslet at de fra 1. januar 2015 vil nekte kontanter som betaling for billetter ombord på trikker og busser. Hvis det skjer et ran før den tid, vil de innføre kontantnekten umiddelbart.

- Vi har lenge jobbet for å få til kontantfrie busser fordi kontantene øker faren for ran. For noen uker siden konkluderte Samferdselsdepartementet med at det ikke er lov til å nekte kontanter som betalingsmiddel. Vi  jobber nå med å få endret lovverket slik at dette blir mulig, sier Roger Hansen.

- Men sikkerhet på kollektive transportmidler handler også om mer enn kontanter. En undersøkelse som NTF har gjort, viser at halvparten av bussjåførene føler at sikkerheten ombord på bussene er for dårlig. Dette går på helsa løs og kan ikke vare. Vi vil derfor vurdere om spørsmål om sikkerhet på buss også skal reises som krav i forbindelse med våren tariffoppgjør, sier forbundsleder Roger Hansen. 

Undersøkelsen blant NTFs medlemmer ble gjennomført av NorgesBarometeret i perioden etter tragedien på Valdresekspressen, der bussjåføren og to passasjerer ble drept. Resultatet av undersøkelsen viser blant annet:

- Annenhver sjåfør føler seg dårlig
sikret på jobben.
- Tre av fem har opplevd truende situasjoner og en av seks har opplevd vold.
- Kun et fåtall busser er sikret med alarmknapp og videoovervåking.
- Et flertall av sjåførene vil ha bedre fysisk skjerming i bussen.
- De fleste mangler opplæring i å takle voldelige eller truende personer.
- Nesten halvparten opplyser at de har vært nødt til å tilkalle politiet.
 
En tilsvarende undersøkelse hos arbeidsgiverne innen buss, bekrefter hovedfunnene i undersøkelsen blant bussjåførene.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok