Nett-banner 950x173 72

AP innfrir på kabotasje!

31.august 2013
RogerHansen 060513 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er svært godt fornøyd med de syv tiltakene Arbeiderpartiet i dag har fremmet mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren. - Nå krever vi umiddelbart svar fra de borgerlige partiene og forventer at de støtter dette, sier forbundsleder Roger Hansen. Les mer!


Dette er resultat av mange års politisk påvirkningsarbeid, og nå har vi fått fullt gjennomslag hos Arbeiderpartiet. Vi håper på en bred politisk oppslutning om punktene Arbeiderpartiet foreslår. Vi krever at de borgerlige partiene signaliser støtte umiddelbart, sier Roger Hansen.

Dette er Arbeiderpartiets forslag til tiltak:
 
- Innføre solidaransvar for transportkjøpere
- Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter for Vegvesenet
- Obligatorisk bompengebrikke med innbetaling før de krysser grensa.
- Økt arbeid mot transportkriminalitet.
- Strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje).
- Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre
- Innføre regionale verneombud for transportsektoren
 
Meldingen fra Arbeiderpartiet kom samme dag som det pågår en landsomfattende aksjon mot sosial dumping arrangert av NTF og Norsk Lastebileier-Forbund (NLF). Utspillet fra Arbeiderpartiet blir fulgt opp av Samferdselsdepartementet som i går tok initiativ til en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere ulike tiltak på området.
 
- Mange av tiltakene som foreslås av Arbeiderpartiet er det ingen grunn til å vente med, da en samlet bransje står bak disse kravene. Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter fra offentlige myndigheter bør innføres umiddelbart. Det samme gjelder styrkede krav om utstyr og kompetanse på vinterkjøring. Det siste er viktig å få på plass før vinteren setter inn, uttaler Roger Hansen.

NTF setter pris på at det varsles innstramning i regelverket for hva som er lovlig kabotasjekjøring. Mange transportører utnytter de smutthullene som er i dagens regelverk. Forbundet er også godt fornøyd med at Arbeiderpartiet tar til orde for å innføre solidaransvar, slik at kjøperne av transporttjenester kan bli stilt økonomisk ansvarlig for kjøp av transporttjenester som bryter med regelverket.
 
- Tiltakene som nå er fremmet vil gi oss effektive redskaper for å forhindre og avdekke sosialdumping i transportnæringen. Vi krever at disse tiltakene ikke kun skal gjelde på godstransport, men for hele transportnæringen inkludert turbilbransjen, hvor kabotasjekjøring er utbredt. Styrking av vernetjenesten ved å innføre regionale verneombud vil også gi oss nye ressurser til å slå ned på ulovlighetene, og bistå de arbeidstakerne i som blir utsatt for kynisk utnyttelse, sier forbundsleder Roger Hansen.
 
Les mer om Arbeiderpartiets tiltak mot sosial dumping og kriminalitet her!
 
Les Samferdseldepartementets pressemelding om arbeidsgruppe om kabotasje her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok