Nett-banner 950x173 72

- Helt unødvendig!

14.april 2015
E6-Mjøsa Regjeringen lanserte tirsdag et nytt, statlig vegselskap som i følge regjeringa skal sørge for at vegutbygging i Norge blir billigere og mer effektivt. - Dette er helt unødvendig. Statens vegvesen er en meget profesjonell og effektiv organisasjon som fullt ut er i stand til å håndtere store vegutbygginger, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

(Foto: Jernbaneverket)

- Det er ingen logikk i at et nytt  statlig vegselskap vil gjøre utbygging av veger billigere og mer effektivt, sier forbundslederen.

- Problemet er jo ikke at det er for få selskaper og instanser involvert i utbygging av infrastruktur. Problemet er at planprosessene er alt for omstendelige og lantgtekkelige, og at de store vegprosjektene ikke er fullfinansierte ved oppstart. Dette kan regjeringa utmerket godt gjøre noe med uten å starte nye selskaper, sier Hansen.

- Regjeringa har sagt at de vil organisere en del store utbyggingsprosjekter som offentlig-privat samarbeid, såkalt OPS. Vi tror at det nye vegselskapet vil få ansvaret for slike prosjekter, sier Roger Hansen.

- OPS betyr dyrere, ikke billigere vegutbygging fordi dette innebærer lånefinansiering av utbygging og drift av veger. Alle begriper jo at det koster mer å kjøpe en veg på avbetaling enn å betale kontant, sier forbundsleder Roger Hansen.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok