Nett-banner 950x173 72

LO inn som partshjelp i Høyesterett

20.januar 2015
Folkets-Hus-Oslo-04-small LO vil møte som partshjelp for NTF når saken om boikotten av Holship i Drammen skal behandles i Høyesterett. - Dette ser vi svært positivt på. LO ser at denne saken handler om viktige prinsipielle ting for hele fagbevegelsen, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!

- Utfallet av saken berører i prinsippet samtlige medlemsforbund i LO, samt at avgjørelsen, avhengig av utfallet, vil ha direkte betydning for LO-medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, sier LO i partshjelperklæringen som er oversendt Høyesterett.

Landets øverste domstol skal ta stillling til om boikott er et lovlig kampmiddel i kampen for å opprette tariffavtale. Holship i Drammen havn har nektet å inngå tariffavtale med NTF. Forbundet innledet derfor en boikott av Holship.  NTF vant saken både i tingretten og lagmannsretten.

- Vi tror på seier også i Høyesterett. De har akseptert å behandle saken blant annet på grunn av en dom i EU-retten som berører havneforholdene i Spania. Losse- og lastearbeid i Spania er organisert såpass annerledes at vi tror denne dommen ikke vil få noen betydning for behandlingen av vår sak i Høyesterett, sier Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok