Nett-banner 950x173 72

- Skuffet, men ikke uventet

5.juli 2013
Sissel Karlsen LO-kongressen ville ikke gå så langt som Norsk Transporterbeiderforbund (NTF) i formuleringene om EØS-avtalen da kongressen behandlet LOs handlingsprogram for den neste perioden. Les mer!


- Vi ønsket å åpne muligheten for å si opp EØS-avtalen, men det ønsket ikke flertallet på kongressen. Det er skuffende, men ikke uventet, sier forbundssekretær Sissel Karlsen. Hun satt i redaksjonskomitreen som behandlet handlingsprogrammet formuleringer om EØS.

- Det er likevel mange gode formuleringer om EØS i handlingsprogrammet som redaksjonskomiteen var helt enig i, og jeg oppfatter dette som en skjerping av LOs syn på EØS, sier Sissel Karlsen.

Dette vil stå i LOs handlingsprogram om EØS for den neste perioden:

"EØS avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går mot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønssdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter."

NTF ønsket denne setning til slutt i avsnittet, men ble stemt nedt: "Dersom ikke dette er mulig må EØS-avtalen sies opp".

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok