Nett-banner 950x173 72

Roger Hansen enstemmig gjenvalgt!

28.januar 2014
Roger280114-1 Roger Hansen ble tirsdag enstemmig gjenvalgt som leder av Norsk Transportarbeiderforbund på forbundets landsmøte. 1. nestleder Lars Morten Johnsen ble også gjenvalgt, og Terje Samuelsen blir ny 2. nestleder. Arbeidsutvalget blir utvidet med en 1.sekretær, som blir Dag Einar Sivertsen. Les mer!

(Bildet: En glad og lettet Roger Hansen ble gjenvalgt som NTFs leder for neste landsmøteperiode)

Det var knyttet stor spenning til valgene fordi Lars M. Johnsen hadde meddelt valgkomiteen at han stilte seg til disposisjon som motkandidat til ledervalget. Både Hansen og Johnsen ga i går uttrykk for at de ville trekke seg hvis de ikke ble valgt som leder.

Etter intens jobbing i valgkomiteen kunne en svært fornøyd utvalgsleder Terje Samuelsen tirsdag ettermiddag legge fram en enstemmig innstilling fra valgkomiteen, der arbeidsutvalget ble utvidet med en 1. sekretær, og der Lars M. Johnsen aksepterte å ta gjenvalg som 1. nestleder. Samuelsen ga honnør til alle parter, og spesielt Lars M. Johnsen og Dag-Einar Sivertsen som hadde strukket seg langt

En svært lettet forbundsleder berømmet fra talerstolen den kompromissløsningen som ble funnet.
- Nå kan vi gå inn i neste landsmøteperiode som et samlet og sterkt forbund, sa forbundsleder Roger Hansen til landsmøtet.

- Det er viktig at vi står sammen som et samlet forbund, ikke minst fordi vi nå kjemper en intens og vanskelig kamp i havnene, sa 1. nestleder Lars M. Johnsen da han begrunnet hvorfor han ikke lengre var kandidat til lederstillingen i forbundet.

Alle valg var enstemmige.

Disse ble valgt:

Leder:               Roger Hansen (gjenvalg)
1. nestleder:    Lars M. Johnsen (gjenvalg)
2. nestleder:    Terje Samuelsen (ny)
1. sekretær:     Dag-Einar Sivertsen (valgt i nyopprettet posisjon)

Disse fire skal utgjøre forbundets arbeidsutvalg.

Forbundssekretærer:

                            Sissel Karlsen (gjenvalg)
                            Bjørn Anders Jonassen (gjenvalg)
                            Jan Sivertsen (gjenvalg)
                            Morten Hagen (ny)
                            Ole Einar Adamsrød (ny)

Disse ble valgt til forbundsstyret:

                            Bjørn Steffensen (ny)
                            Johnny Slettvold (gjenvalg)
                            Pål Aronsen (gjenvalg)
                            Oddbjørn Vestli (ny)
                            Roger Moum (gjenvalg)
                            Inge Vidar Lone (ny)
                            Bjørn Tore Bråten (ny)
                            Nina Risinggård (ny)

 

Bilde: En meget fornøyd valgkomiteleder Terje Samuelsen kunne legge fram en enstemmig innstilling fra valgkomiteen på NTFs landsmøte.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok