Nett-banner 950x173 72

Engasjert fagligpolitisk debatt

28.januar 2014
TorArneSolbakken280114-2 1. nestleder i LO Tor Arne Solbakken og stortingsrepresentant Trond Giske fra Arbeiderpartiet innledet til den fagligpolitiske dbatten på landsmøtet i Norsk Transportarbeiderforbund i Kristiansand tirsdag. Det ble en bred og engasjert debatt etter innledningene. Les mer!

Tor Arne Solbakken understreket viktigheten av at forbundene i LO må bli ennå flinkere til å samarbeide, så det blir brukt mindre energi på grensetvister og mer energi på å rekruttere nye medlemmer.
- Medlemstallet i LO vokser, men det vokser for lite. Vi klarer ikke å holde tritt med sysselsettingen, og det må vi gjøre noe med, sa Solbakken.

Han oppfordret også NTF til å bidra i det kongressnedsatte utvalget i LO som skal se på partsforholdene i Bussbransjeavtalen i privat sektor. Det skapte stor oppstandelse og sinne i NTF da LO-kongressen vedtok at et slikt utvalg skulle nedsettes.

Solbakken uttrykte sterk støtte fra LO til NTF i konfliktene som er i norske havner.
- Denne kampen skal NTF vinne, avsluttet Solbakken sin innledning med til stor applaus fra landsmøtet.

Trond Giske pekte på de enorme problemene med massearbeidsledighet som er i Europa på grunn av finanskrisa. Han understreket at kanskje det mest alvorlige, er at halvparten av unge arbeidstakere er arbeidsløse i enkelte sør-europeiske land.

Giske pekte på at det ikke vil bli enkelt å reforhandle EØS-avtalen, som noen har tatt til orde for.
- Man skal huske på at det var seks land i EFTA som forhandlet med 12 EU-land. I dag vil en reforhandling skje med 3 EFTA-land mot 27 EU-land. Det er jo ikke umulig at en reforhandling ikke vil føre til en bedre men en dårligere avtale, sa Trond Giske.

I debatten som fulgte, var det mange som kommenterte LO-utvalget som skal se på partsforholdene i Bussbransjeavtalen. Budskapet var helt entydig: Fagforbundet skal ikke ha partsforhold i denne tariffavtalen.

Mange delegater kommenterte problemene knyttet til kabotasje og sosial dumping i gods- og persontransport. Flere mente at Arbeiderpartiet la fram gode forslag mot kabotasje og sosial dumping i Stortinget nylig, men at dette initiativet burde kommet lenge før.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok