Nett-banner 950x173 72

Sosial dumping truer miljøvennlig godstransport

5.mai 2013
IMG 1088-small - Den største trusselen mot godstransport på sjø og bane, er at norske transportkjøpere kjøper transport av utenlandske transportører med sjåførlønninger helt ned til 20 kroner timen. Dette sa 1. nestleder i NTF Lars M. Johnsen på LO-kongressen søndag i debatten om den fagligpolitiske situasjonen. Les mer!

 
- Innenlandsk godstransport vil øke med 45 % fram til 2040. Dette vil gi store miljømessige utfordringer. Det er derfor nødvendig å føre mer godstransport fra veg over på sjø og bane. Den største trusselen mot å få til dette, er sosial dumping innen vegtransport med lønninger ned mot 20 kr timen. Godstransport på sjø og bane kan umulig konkurrere med dette, sa Lars M. Johnsen.

Kabotasje
 
- Dette lønnsnivået benyttes også i innenlands transport, siden EU har åpnet for kabotasjekjøring, dvs at utenlandske transportører kan utføre inntil tre transportoppdrag i Norge i løpet av maksimalt ei uke. Dette er en stor utfordring for transportnæringen. Men det skjer også betydelig ulovlig kabotasje. I tillegg har alle hørt om manglende betaling av avgifter og bøter, dieseltyveri, og kjøretøy med store tekniske mangler som fører til svekket trafikksikkerhet og andre samfunnskostnader, sa Johnsen
 
Solidaransvar

- Derfor må norske transportkjøpere gjøres solidarisk ansvarlig, både økonomisk og juridisk, for de transporttjenestene de kjøper, og de kostnader disse påfører samfunnet i form av bilberging etc. For å avsløre denne kriminaliteten, er det stort behov for økt kontrollvirksomhet med vegtransporten. Disse kontrollene må utføres sammen med representanter for bransjen. På Gardermoen kontrollerer vi så tøft at det ikke kommer inn ei flaske vann innenfor sikkerhetskontrollen. Men vi prioriterer ikke å kontrollere 50 tonns vogntog med blankslitte dekk som skal inn i Norge på vinteren, sa Lars M. Johnsen i sitt innlegg.
 
Nasjonal Transportplan
 
Johnsen kommenterte også Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 - 2023, og mente det var mange positive sider ved planen. Men han pekte på at NTF også har kritiske merknader.
 
- Det er et skrikende behov for døgnhvileplasser for godssjåførene, slik at de kan utføre lovpålagte bestemmelser om kjøre- og hviletid under anstendige og ikke minst trygge forhold. I Europa i dag, er det bare Albania og Luxemburg som har færre døgnhvileplasser enn Norge. 35 døgnhvileplasser i løpet av ti år, er alt for beskjedent, behovet er 75-80, som bør komme i første delen av NTP-perioden, sa Lars M. Johnsen.
 
Regionale verneombud
 
Johnsen tok også opp behovet for regionale verneombud i transportnæringa.
 
- Langtransportsjåførene har i realiteten ingen vernetjeneste. En sjåfør fra Finnsnes på oppdrag på Sørlandet, kan oppleve at hans verneombud - hvis de har noen - er på kjøreoppdrag i Italia når det er bruk for han. Slike regionale verneombud må knyttes til fagforeninga som andre verneombud, og de kan også benyttes til å avsløre kriminaliteten i bransjen, sa NTFs nestleder.
 
- Det er nødvendig med strakstiltak for å ta vare på den norske transportnæringa. Dette er avgjørende for å sikre transportbehovet til næringslivet i hele landet, hindre sosial dumping, og sikre verdige lønns- og arbeidsforhold. Uten transport stopper Norge. Vi må verne om ei viktig gruppe arbeidstakere før det er for seint, avsluttet 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF.

 


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok