Nett-banner 950x173 72

Fare for avisbudstreik

9.januar 2014
Avisbunke Meklinga om ny overenskomst for avisbudene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes landsforening (MBL) startet mandag. Mer enn 1100 avisbud over hele landet kan være i streik fra onsdag hvis det ikke blir enighet mellom partene innen midnatt tirsdag. Les mer!


- MBL ville nesten ikke komme oss i møte på noen områder da vi forhandlet i mai,  sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Sissel Karlsen.

Siden bruddet i forhandlingene har arbeidsgiverne også vunnet en sak i arbeidsretten som nærmest gir arbeidsgiverne blankofullmakt til å bestemme hvor lang tid en budrute skal ta, stikk i strid med oppmålingsparagrafen i tariffavtalen. Den sier at tidsbruken skal måles opp med representanter for både arbeidsgiveren og arbeidstakeren.

NTF har opplevd at bedriftens representant og avisbudenes tillitsvalgte har vært enige i hvor lang tid en rute skal ta, for deretter å oppleve at bedriftsledelsen i ettertid har kuttet ned den tiden de to var enige om. Nå vil NTF ta igjen det de  tapte i arbeidsretten i meklinga. 

-
Det er et absolutt krav som må på plass, sier forbundssekretær Sissel Karlsen 

- Fremdeles vil arbeidsgiverne at avisbudene skal kjøre deler av budrutene uten å få kjøregodtgjørelse eller lønn for det. Fremdeles vil arbeidsgiverne at minstelønna til avisbudene skal ligge 27 kroner under minstelønna til for eksempel renholdere, sier Karlsen.

- Avisbud ligger langt bak lønnsnivået til nesten alle grupper av arbeidstakere. Vårt mål for meklinga er å minske dette kolossale lønnsgapet noe, samt at avisbudene skal få betalt for all kjøring de gjør når de distribuerer aviser, sier Sissel Karlsen. 

Disse bedriftene blir tatt ut i streik fra onsdag om det ikke blir enighet mellom partene:  

Adressa Distribusjon A/S
Agderposten Distribusjon
Amedia Distribusjon Viken (3 selskaper)
Mjøs Distribusjon AS
Fram Distribusjon AS (Tromsø)
Glåmdal Distribusjon AS
Lillehammer Distribusjon AS
Nordmøre Distribusjon AS
Nordnorsk Distribusjon Bodø
Nordvest Distribusjon AS
Oppland Distribusjon A/S
Polaris Distribusjon Nord
Romerike Mediadistribusjon AS
Schibsted Distribusjon Vest (2 selskaper)
Schibsted Distribusjon Øst
Søndre Vestfold Distribusjon AS
Telemark Distribusjon A/S
Trønder-Distribusjon AS
Østfold Distribusjon AS
Østlendingen AS
Sunnhordaland Distribusjon AS


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok