Nett-banner 950x173 72

Informasjon om mekling og mulig streik

4.mai 2013
Skogen Lund Flåthen210313-small Mekling i mellomoppgjøret starter hos Riksmekleren lørdag 6. april kl. 15.00. LO brøt forhandlingene i oppgjøret før påske, fordi tilbudet fra arbeidsgiverne var for dårlig. Hvis det ikke blir en løsning i meklinga innen midnatt søndag, blir omlag 15 500 arbeidstakere i privat sektor tatt ut i streik fra mandag , deriblant nesten 900 bussjåfører organisert i NTF. Les mer!


Så lenge meklinga pågår, har ikke vi lov til å informere hva som skjer i prosessen. Det er bare Riksmekleren som har anledning til å snakke med offentligheten. Vi vil derfor oppfordre våre medlemmer til å følge med i aviser, radio og TV mens meklinga pågår. Etter behov vil vi også  legge ut informasjon på egne nettsider og Facebook gjennom helga. Så snart det er en endelig løsning, vil vi umiddelbartlegge legge ut denne informasjonen. Forbundsleder Roger Hansen er NTFs representant i LOs delegasjon under meklinga.

I tilfelle streik

Vi har allerede lagt ut en del nyttig informasjon på sidene Tariff 2013. Som dere vet, er det LO som styrer og koordinerer en eventuell streik. Våre medlemmer skal derfor primært bruke det streikemateriellet  som LO sender ut, og som vi forløpende vil legge ut på sidene Tariff 2013 så snart vi får det. Skulle det oppstå lokale behov der LOs materiell ikke er tilstrekkelig, har vi laget eget materiell som foreningene eventuelt klubbene kan bruke under streiken. Vi har laget maler for pressemelding, streikeplakat og Tariffnytt (se nederst i denne saken).

De bedriftene som søker om dispensasjon fra streiken sende søknadene direkte til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO vil videresende søknadene til LO, som vil ta avgjørelsen om søknaden skal innvilges eller ikke etter å ha rådført seg med de forbundene dispensasjonssøknaden gjelder.
 
Spørsmål om praktiske ting under en eventuell streik, kan rettes til 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen på mobil 467 47 883, eventuelt på e-post  dag-einar.sivertsen@transportarbeider.no.  
 
Mal for pressemelding Tariff 2013
 
Mal for streikeplakat Tariff 2013
 
Mal for Tariffnytt, Tariff 2013

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok