Nett-banner 950x173 72

Forhandlingsløsning i taxi

6.mars 2014
Jan Sivertsen 120612 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Taxiforbund kom tirsdag 3. juni til enighet i hovedoppgjøret på Taxioverenskomsten. - Vi kom fram til et forslag til ny avtale som forhandlingsutvalget kan anbefale overfor våre medlemmer, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i NTF. Les mer!

Regulert område
I regulert område (med maksimaltakst fastsatt av konkurransetilsynet) får drosjesjåførene et generelt tillegg omregnet i timelønn på totalt kr. 5,12 per time.
Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på litt i overkant av 9 975,- kroner per år.
 
I november 2013, ble tariffens prosentsats regulert ned fra 41 % til 40% med bakgrunn i en takstøkning av maksimaltakstene på godt 4,1%
I dette hovedoppgjøret økes prosentsatsen fra 40% til 41,2%
 
Uregulert område 
Resultatet i uregulert område (områder med fri takstfastsettelse) innebærer et generelt lønnstillegg omregnet i timelønn på kr. 5,92 per time Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på litt i overkant av kr. 11.543,- per år.
Prosentsatsen økes med 1,4 prosentpoeng fra lokal lønnssats.
 
Minstelønnsgaranti
Garantibestemmelsen på minimum 40 % av innkjørt beløp blir videreført.
 
Godtgjørelse for inneståelse, vask og vedlikeholdsarbeid 
Beregningsgrunnlaget øker fra kr. 414,- til kr. 424,22,- per time.
 
Forslaget til ny overenskomst skal nå ut på uravstemning med endelig frist fredag 20. juni kl 12.00. Uravstemningsmateriell vil bli sendt ut per post til det enkelte medlem i nær framtid.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok