Nett-banner 950x173 72

Risavika i Arbeidsretten

3.april 2013
Arbeidsretten0403013-small Arbeidsretten starter i dag behandling av en sak som dreier seg om havnearbeidernes framtid. Saken handler om Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) kan kreve tariffavtale i en bedrift der det ikke er fagorganiserte. - En veldig viktig sak for oss, sier 1. nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund til Transportarbeideren.no. Les mer!


(Tekst og foto: Vegard Holm)

Varslet boikott

Saken gjelder Transportarbeiderforbundets krav om tariffavtale ved Risavika Terminal utenfor Stavanger, og gjelder losse- og lastearbeid på skip. Det er regelen i norske havner at tariffavtaler inngås mellom NTF og den enkelte virksomhet i havna, for deretter å leie inn arbeidskrafta fra losse- og lastekontoret der havnearbeiderne er ansatt.

Tariffkravet, som ble stilt av NTF i fjor høst, ble avvist av NHO. I den faste tvistenemnd ble det avgjort at det på Risavika Terminal var tarifftomt rom. Forbundet varslet derfor boikott av terminalen fra 7. november i fjor. NHO svarte med å stevne Transportarbeiderforbundet for tingretten med påstand om ulovlig boikott. NHO reiste også sak for Arbeidsretten med påstanden om at forbundet ikke kan kreve tariffavtale på Risavika Terminal der forbundet ikke har medlemmer. Det er denne siste saken som nå behandles i Arbeidsretten.

Tariffavtalenes framtid

Lars Johnsen, 1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, forteller at Risavika Terminal er en havn som kommunene i området eier noe i underkant av 50 prosent, private eier noe over noe over halvparten. - Dette er en veldig viktig og prinsipiell sak for oss. Den dreier seg om havnearbeidernes framtid i Norge, sier Johnsen. Han sier Risavika Terminal fungerer slik at den undergraver de organiserte havnearbeiderne i Stavanger og Sandnes, som begge er offentlig eide.

- NHO prøver å begrense tariffavtalene til kun å gjelde i offentlig eide havner. Med en slik begrensning som NHO ønsker vil de landsomfattende tariffavtalene våre bli satt til side. Det kan vi aldri godta, sier Lars Johnsen.
 
Det er satt av fire dager til behandling av saken i Arbeidsretten.
 
Her er lenke til saken på Transportarbeideren.no!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok