Nett-banner 950x173 72

Krever at havnearbeiderne i Tromsø får adgang til havna

4.oktober 2014
TromsøHavnBlokade-small I et brev til havnedirektør Halvar Pettersen i Tromsø, krever forbundsleder Roger Hansen i NTF at havnearbeiderne øyeblikkelig får igjen sikkerhetsgodkjenningen som gjorde at de ble utestengt fra havna. Forbundslederen beskriver utestengingen som uhørt og vurderer nå rettslige skritt. Les mer!

(Foto: Vegard Holm)

Det var da sympatistreiken for konflikten i Risavika ble satt i verk i Tromsø havn i desember i fjor, at havnearbeiderne ble stengt ute av havnedirektøren gjennom at sikkehetsgodkjenningen (ISPS-godkjenningen) ble inndratt. I e-posten fra havnedirektøren til klubbleder Geir Ingebrigtsen, ble utestengingen begrunnet med at havnedirektøren anså konflikten som ulovlig.

- Tromsø havn er ikke tariffpart i noen avtale med NTF, og sympatistreiken er ikke på noen måte rettet mot Tromsø havn som virksomhet. Det er derfor helt uhørt at du i din rolle som havnedirektør i ei havn eid av kommunen, har gått til det skritt å stenge ute havnearbeiderne, sier forbundslederen i sitt brev.

Hansen viser i brevet til at sympatistreiken ikke var ment å ramme all virksomhet i Tromsø havn, så utestengingen har ført til at havnearbeiderne har mistet både arbeid og inntekt, og mistet adgangen til sitt losse- og lastekontor.

NTF har også henvendt seg til Kystverket som administrerer ISPS-regelverket og spurt om det er i tråd med regelverket å inndra sikkerhetsgodkjenningen med den begrunnelsen som havnedirektøren ga.

I svaret fra Kystverket går det fram at alle som har et begrunnet eller nødvendig tjenestlig ærend, bør ha adgang til ISPS-området. Kystverket sier videre at de ikke tar stilling til om streiken er ulovlig eller ikke, men at de anser dette av mindre betydning i denne sammenhengen.

NTF konkluderer med at utestengingen er i strid med regelverket, og krever at havnearbeiderne øyeblikkelig får igjen sikkerhetsgodkjenningen som gjorde at de ble utestengt fra havna.

- NTF vil nå vurdere rettslige skritt mot Tromsø havn på grunn av utestengingen, inkludert å søke økonomisk erstatning for tapt arbeid og inntekt for havnearbeiderne, avslutter forbundsleder Roger Hansen i sitt brev.

Trykk her for å lese forbundslederens brev til havnedirektør Halvar Pettersen i Tromsø havn!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok