Nett-banner 950x173 72

Stor frustrasjon blant ICA-ansatte

29.september 2013
Johnny-Sletvold-small Konkurransetilsynet har ikke blitt ferdig med å behandle avtalen mellom ICA og Norgesgruppen. Nå må de ansatte trolig vente til neste år før de får endelig beskjed. - I situasjonen vi er i nå, var dette det verste som kunne skje, sier konserntillitsvalgt Johnny Sletvold. Les mer!


(Tekst - Roy Ervin Solstad. Foto - Vegard Holm)

Det er et samarbeid om innkjøp og distribusjon mellom økonomisk vanskeligstilte ICA og Norgesgruppen som Konkurransetilsynet sliter med å konkludere om er lovlig eller ikke.
 
Kan være ulovlig
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen mener at avtalen kan være ulovlig, og at det er bakgrunnen for at det midlertidige vedtaket som legger begrensninger på samarbeidet mellom de to matvaregigantene kan fortsette. Foreløpig til 10. januar 2014. Det betyr at enn så lenge kan ICA og Norgesgruppen samarbeide om innkjøp, men ikke om distribusjon.
 
– Vi mener fortsatt at avtalen kan være i strid med konkurranseloven, og går derfor videre med saken, sier Gabrielsen.
Konkurransetilsynets beslutning innebærer ikke at tilsynet har konkludert endelig med at avtalen er ulovlig, men at etterforskningen så langt ikke gir grunnlag for å legge bort saken.
 
Vil bli raskt ferdig
Til Transportarbeideren sier Gabrielsen at årsaken til at behandlingen av saken tar så lang tid, er at den har krevd omfattende informasjonsinnhenting og grundige analyser.

– Vi ønsker å få avsluttet saken så raskt som mulig, og vi forstår godt at partene er utålmodige etter en avklaring. Samtidig er det slik at vi ikke kan avslutte saken før vi er sikre på konklusjonen. Konsekvensen av å ikke stanse en ulovlig konkurranseskadelig avtale kan være like alvorlig som å forsinke gjennomføringen av en lovlig avtale, understreker han.
 
Gabrielsen påpeker at på et overordnet nivå er problemstillingen om avtalen virker konkurransebegrensende i markedet.
 
– Men vil ikke konkurransen i markedet bli dårligere om en av partene går konkurs fordi man ikke kan få inngått denne avtalen?
– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på de mer konkrete vurderingene vi gjør i denne saken, sier Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
 
– Verste som kunne skje
Johnny Sletvold fra Transportarbeiderforbundet er konserntillitsvalgt i ICA. Han er skuffet over at ikke konkurransetilsynet kunne være mer konkret på om ICA og Norgesgruppen kunne samarbeide.

– I og med at det allerede hadde blitt utsatt en gang, så håpet vi på et endelig svar nå. Enten det ble ja eller nei, sier han.
– Ville ikke et nei være enda mer negativt for de ansatte i ICA?
– Et nei er langt lettere å forholde seg til enn en utsettelse. Nå blir vi gående i frustrasjon og vakum, så i den situasjonen vi er i nå, var dette det verste som kunne skje, sier Sletvold oppgitt.
 
Fantastisk jobb
Bare innen transport anslår ICAs konserntillitsvalgte at 200-300 ansatte vil bli berørt.
– Det utrolige oppi dette er at medlemmene våre er med hele veien og gjøre en fantastisk jobb på tross av den situasjonen vi er i. Det er helt utrolig, skryter Sletvold.

Han forteller at de ansatte ble informert om utsettelsen fra Konkurransetilsynet på et møte i dag.
– Frustrasjonen er stor blant de ansatte nå, avslutter Johnny Sletvold.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok