Nett-banner 950x173 72

Felles kamp mot sosial dumping

30.august 2013
HansenMo300813-small Sosial dumping og kriminalitet innen lastebilnæringen er den største trusselen mot norsk lastebilnæring. Derfor kjemper nå Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en felles kamp for å gjøre noe med de negative konsekvensene av ulovlig kabotasjekjøring og ulike konkurransevilkår. Les mer!


(Forbundsleder Roger Hansen og NLFs direktør Geir Mo går til felles kamp mot sosial dumping. Foto: Terje Pedersen, ANB)

NTF og NLF ser at sosial dumping ødelegger grunnlaget for norsk godstransport på vei. Den norske næringen kan bli utradert i løpet av få år dersom politikerne ikke straks setter i gang tiltak. Derfor har de to organisasjonene gått sammen om fem tydelige krav til politikerne som umiddelbart må igangsettes (se vedlegg). Frem mot valget skal NTF og NLF ha lokale markeringer sammen, og 31. august blir det felles aksjoner over hele landet. 

– Ulovlig kabotasjekjøring produserer sosial dumping og økonomisk kriminalitet satt i system. Dette kan ikke Norge akseptere. Vi krever derfor at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF og leder i NTF, Roger Hansen.
 
Omfanget av utenlandske transportører som utfører ulovlige oppdrag i Norge er sterkt økende. Konkurransen skal være på like vilkår. Useriøse utenlandske transportører dumper prisene, og norske transportører taper konkurransen om oppdrag i Norge. Det er umulig for et norsk transportselskap å konkurrere mot selskaper som betaler de ansatte luselønn og ikke betaler skatt, moms avgifter og bompenger i Norge.
 
– Trafikksikkerheten på norske veier er i tillegg et stort problem vedrørende økt trafikk med utenlandske kjøretøy i Norge. Disse føres ofte av sjåfører som ikke har erfaring med norske smale veier, og lastebilene er ofte ikke egnet på glatte vinterveier. Det har vært flere stygge ulykker den siste tiden hvor utenlandske kjøretøy har vært involvert. Våre felles krav bør derfor sees på som en håndsrekning til politikere. Våre krav bør bli norsk politikk, avslutter de to.
 
Dette er de fem kravene som NTF og NLF fremmer til politikerne:
 
1.      Intensivere kontrollen av kjøre- og hviletidsbestemmelser, arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidstid og yrkestransportlova. Mer organisert samarbeid mellom de fem kontrollinstansene; Statens Vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, tollmyndighetene og   skattemyndighetene.
2.      Utvidede kontroll- og sanksjonsmuligheter for vegvesenet, og så gi vegvesenet og politiet større mulighet for å holde igjen kjøretøy.
3.      Økt arbeid mot transportkriminalitet – herunder dieseltyverier – som må behandles som organisert kriminalitet. (Sverige har fått støtte til et EU-prosjekt; «Prevention of and fight against Cargo Crime".)
4.      Strengere regler for kabotasje ved å innføre tilsvarende praktisering som Finland.
5.      Økte krav til utstyr og kompetanse vedrørende tunge kjøretøy på vinterføre, samt økt vinterberedskap.


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok