Nett-banner 950x173 72

Vervet en hel klasse

19.september 2013
VervingFørde190913-small Hele transport- og logistikklassen ved Øyrane vidaregåande skule i Førde tok likegodt og meldte seg inn i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Disse ukene foregår høstens verveaksjon i forbundet. Les mer!


Det var leder i Sogn og Fjordane Transportarbeiderforening, Inge-Johan Kirketeig, og forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen som besøkte Øyrane vidaregåande skule onsdag.
- Det var svært hyggelig og positivt besøk som resulterte i at hele klassen meldte seg inn som elevmedlemmer i NTF. Det er viktig å få kontakt med de unge så tidlig som mulig og fortelle de hvorfor de bør være fagorganiserte. Alle i denne klassen skjønte det, sier Bjørn Anders Jonassen.

Det er nå en verveaktiviteter i gang i forbundets foreninger  over hele landet. De fleste av foreningene oppsøker nå arbeidsplasser og andre aktuelle steder for å verve nye medlemmer.
- Dette er noe av det viktigste organisatoriske arbeidet vi gjør. Vi har alltid frafall av medlemmer. Disse må vi erstatte med nye, og helst øke det samlede medlemstallet. Uten medlemmer er vi ingenting, sier forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen, som er forbundets vervegeneral.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok