Nett-banner 950x173 72

Meldt plassfratredelse i buss

4.april 2013
Roger Hansen 400 LO meldte i dag plassfratredelse for omlag 15 500 arbeidstakere i privat sektor, deriblant nærmere 900 bussjåfører organisert i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Det ble brudd i forhandlingene om mellomoppgjøret mellom LO og NHO før påske, og lørdag kl. 15.00 starter meklinga i oppgjøret. Hvis det ikke blir løsning i meklinga, kan det bli streik fra mandag 8. april. Les mer!


Det er meldt plassfratredelse for NTF-medlemmer i disse bedriftene:

  • Unibuss AS (Oslo, Akershus og Vestfold)
  • Nobina Norge AS (Oslo og Akershus)
  • Tide Buss AS avd Midtnorge
  • Trøndebilene AS
  • Trønderbilene AS avd Fosen
  • Trønderbilene AS avd Trondheim
  • Nettbuss Midtnorge AS
I tillegg til NTF,  er det også meldt plassfratredelse for medlemmer av Fagforbundet, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet i de samme selskapene.
 
I Osloregionen vil en streik bety at nesten all regional rutetrafikk fra Akerhus inn til Oslo stopper opp, samt det meste av lokal busstrafikk i Oslo. I Vestfold vil en stor del av rutetrafikken i fylket stoppe. I Midt-Norge vil det bety at nesten all rutetrafikk i Nord- og Sør-Trøndelag stopper helt opp. I Møre og Romsdal vil en streik ramme store deler av rutetrafikken i fylket, samt flybussen til og fra Ålesund Lufthavn Vigra.
 
- Vi har selvsagt håp om at det blir en meklingsløsning i mellomoppgjøret. Men hvis det skulle bli konflikt, vil NTF i likhet med de andre forbundene i privat sektor, bidra til å finne en løsning gjennom streik. Vi støtter fullt ut LOs krav om økning i kjøpekrafta samt et eget lavtlønnstillegg. NHOs tilbud om en femtiøring i generelt tillegg er alt for lavt, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

 

 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok