Nett-banner 950x173 72

Full støtte til HK-streik

9.januar 2014
RogerHansen190912 Forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund uttrykker full støtte til de streikende butikkansatte i Handel og Kontor. - NHO legger opp til tariffhopping ved å ikke harmonisere butikkoverenskomstene mellom Virke og NHO, sier forbundslederen. Les mer!

Bakgrunnen for streiken, er Handel og Kontors sitt krav om harmonisering av overenskomstene for butikkansatte i Virke og NHO. Overenskomsten med NHO gir de ansatte betydelig dårligere vilkår for butikkansatte enn tilsvarende overenskomst med Virke.

- Når NHO nekter å være med på en slik harmonisering, legger de til rette for tariffhopping som på sikt kan undergrave lønns- og arbeidsvilkår for alle butikkansatte, sier Roger Hansen.

NTFs grossistoverenskomst med NHO har til nå vært betydelig dårligere enn tilvarende overenskomst med Virke. NTF har i år forhandlet fram en harmonisering av disse overenskomstene, og fått inn sikringsbestemmelser slik at det ikke skal lønne seg å flytte fra Virke til NHO for å få billigere avtale.
 
-  Det er derfor uforståelig at NHO ikke vil være med på tilsvarende for butikkansatte, sier Hansen.
 
- NTF er klar til å sette i verk nødvendige sympatiaksjoner dersom Handel og Kontor ber om det. Vi vil også oppfordre våre foreninger til å støtte opp om streiken lokalt, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok