Nett-banner 950x173 72

Vil ha streikerett ved forhandlingsbrudd

14.mars 2014
LarsJohnsen100912 Første nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Lars M. Johnsen, mener streikerett ved forhandlingsbrudd ville styrket forhandlingsinstituttet. NTF forventer utfordrende tariffoppgjør i vår. - Jeg tror det er fullt mulig å få konflikt på alle tariffområdene våre, sier Johnsen. Les mer!

(Tekst: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren)

Johnsen er helt klar på at han gjerne skulle kunnet tatt ut medlemmene i streik direkte dersom det blir brudd i forhandlingene med arbeidsgiversiden.

- Poenget må være å finne løsninger gjennom forhandlinger, ikke via mekling. For klarer vi ikke å overbevise arbeidsgiverne om at vi må få gjennomslag for våre krav, klarer vi neppe å overbevise mekleren heller, sier Johnsen. Han understreker at målet er å styrke forhandlingsinstituttet.

- Jeg mener det er en provokasjon fra arbeidsgiverne om de kommer slengende med en ekstra 50-øre i mekling. Derfor må også arbeidsgiverne lære seg å strekke seg i forhandlinger, og ikke komme med mye mer i mekling enn de var villige til å gi i forhandlinger. Så kan heller mekleren kunne innkalle partene til mekling etter at en streik har pågått i to uker. Målet må uansett være å finne løsninger uten å komme i konflikt, sier Lars M. Johnsen.

Spent på havneforhandlingene

Denne uka har Transportarbeiderforbundet samlet medlemmer og tillitsvalgte fra alle bransjer til bransjekonferanse der tariffkrav er blitt spikret. Lars M. Johnsen vil ikke gå direkte inn på noen av kravene før de er blitt oversendt motparten, men letter likevel litt på sløret.

- På noen områder er det de tekniske kravene som er viktigst, mens det i lavtlønnsgruppene er det enighet om at det trengs et økonomisk løft, sier han.

Et område han er spent på er havnesektoren. Der er det allerede konflikter mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden både i Risavika og ved Oslo havn, samt at havnene i Mosjøen og Tromsø er tatt ut i sympatistreik i kampen for tariffavtale i Risavika. Likevel er det helt utenkelig å utsette havneforhandlingene til man har løst de andre konfliktene.

- Da er jeg stygt redd for at vi aldri hadde fått noen ny tariffavtale, smiler nestlederen.

Selv om arbeidsgiversiden både i Risavika og ved Oslo havn har uttalt seg kritisk til havnearbeidernes fortrinnsrett til losse- og lastearbeid, tror han ikke det kommer noe angrep på fortrinnsretten under tarifforhandlingene.

- Motparten har sagt at de ikke vil gjøre noe med omfangsbestemmelsene, så da får vi tro dem på det. De har tydeligvis valgt rettsveien i stedet når det gjelder fortrinnsretten, påpeker han.

Statusheving

Ifølge Johnsen er et av de tydeligste signalene fra bransjekonferansen at medlemmene ønsker en statusheving av yrkene sine.

- I flere og flere av våre yrker er det krav og ønsker om kompetanseheving. Både når det gjelder grunn-, etter- og videreutdanning, samt fagbrev. Det vil heve statusen i yrkene våre, sier han.

Om man klarer å unngå konflikter, tør han ikke spå. Ikke minst fordi han mener mye er opp til arbeidsgiverne.

- Bransjene vet veldig godt hvor de vanskelige sakene ligger, men jeg bedømmer kravene som realistiske. Uansett kan ikke arbeidsgiverne avvise de samme kravene år etter år etter år. Før eller siden må de komme oss i møte, men det blir et utfordrende tariffoppgjør, avslutter Lars M. Johnsen, første nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

De første forhandlingene starter med Spekter 7. april, mens forhandlingene med miljøbedriftene er de siste med forhandlingsstart 19. mai.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok