Nett-banner 950x173 72

Avventende til den nye regjeringa

10.januar 2013
RogerHansen190912 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er avventende til at det nå skal dannes ei regjering mellom Høyre og FrP. - For første gang i historien vil vi få ei regjering med et politisk tyngdepunkt til høyre for Høyre. Vi håper likevel å få til et konstruktivt samarbeid med den nye regjeringa til beste for våre medlemmer, sier forbundsleder Roger Hansen. Les mer!


Det parlamentariske grunnlaget for den nye regjeringa er samarbeidsavtalen som mandag ble undertegnet mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre. I denne avtalen loves det satsing på utbygging av infrastruktur og kollektivtrafikk utover de økonomiske rammene for Nasjonal Transportplan (NTP). Blant annet skal det etableres et eget utbyggingsselskap som skal håndtere flere vegprosjekter og gjennomføre utbygging mer effektivt.

Samarbeid
- NTF vil søke å få til et konstruktivt samarbeid med den nye regjeringa. Vi har et godt utgangspunkt blant annet fra spørreundersøkelsen til de politiske partiene om åttepunktsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Av de åtte punktene vi spurte om, var også de borgerlige partiene mer eller mindre enige om fem av de. Dessverre var de uklare om eller mot regionale verneombud, solidaransvar for transportkjøpere og etablering av et sentralt nettbasert register for transportoppdrag. Men dette skal vi følge opp mot de aktuelle statstrådene i den nye regjeringa, sier Roger Hansen.

Spente
- Isolert sett er det positivt med økt vegbygging og satsing på kollektivtrafikk. Men vi er spente på hvordan disse regnestykkene skal gjøres. På den ene siden sies det at handlingsregelen skal ligge fast. På den andre siden blir det sagt at det skal brukes mer oljepenger på utbygging av infrastruktur. Det står også i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene at bompengefinansiering av vegprosjekter skal reduseres. Når man atpåtil leser at det skal gjennomføres såkalt vekstfremmende skattelettelser, må det til mye kreativ regning hvis dette skal gå opp, sier Roger Hansen.

Privat utbygging
- Det ligger i kortene at den nye regjeringa vil overlate deler av vegutbygging og andre store samferdselsprosjekter til private, såkalt OPS. Det innebærer at private bygger og drifter en vegstrekning, og at staten betaler kostnadene gjennom avdrag til utbyggeren over en lengre periode. Dette er ingen god ide. Alle vet at å kjøpe noe på avbetaling, er mye dyrere enn å betale kontant. Hvis dette skjer, vil en nye regjeringa skyve kostnadene over på framtidige generasjoner. Med den markedstenkinga som rår i regjeringspartiene, er vi også bekymret for at utbygging av veger og annen infrastruktur i distriktene vil lide, sier Hansen.

Tøffere arbeidsliv
- Vi kan også forvente oss et tøffere arbeidsliv. Regjeringspartiene har klart og tydelig lovet å endre Arbeidsmiljøloven for å gjøre det lettere for arbeidsgiverne å ansette vikarer og midlertidig ansatte. Dette er bekymringsfullt. Noe av det mest grunnleggende vi har kjempet for i fagbevegelsen gjennom alle tider, er retten til fast arbeid. Er du i etableringsfasen, er ikke en vikarkontrakt noe å slå i bordet med i banken når du skal søke boliglån, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok