Nett-banner 950x173 72

Skremt av situasjonen

9.mai 2013
RogerKarl-Eirik040913-small Dårlig bemanning og utstyr gjør at Statens Vegvesen bare får kontrollert en halv prosent av de tunge kjøretøyene som kommer til Norge over Svinesund. – En trussel for alle som ferdes på veien, sier statsråd Karl-Eirik Schjøtt Pedersen. Onsdag snakket han om APs 7-punkts tiltaksplan mot sosial dumkping på et arrangement på Svinesund. Les mer!


(Tekst og foto: Roy Ervin Solstad, Transportarbeideren)

I går ettermiddag møtte Ap-statsråden representanter for LO i Østfold og Norsk Transportarbeiderforbund på Statens Vegvesens kontrollstasjon på Svinesund. Med ulykker som lastebilbrannen i Gudvanga-tunnelen i sommer friskt i minne, har trafikkfarlige vogntog og sjåfører fra utlandet uten erfaring i å kjøre på norske veier blitt satt på den politiske agendaen. Transportarbeiderforbundet har vært klokkeklare på hvilke tiltak som må iverksettes, og nå har Arbeiderpartiet kommet forbundet i møte med en tiltaksplan for å bekjempe sosial dumping innen transportsektoren og øke krav og kontroller til tunge kjøretøy som skal kjøre på norske veier.

Bemanning og utstyr
Skal man tro de bildene og tallene Arne Lerhol i Statens Vegvesen i Østfold presenterte for LO, Transportarbeiderforbundet og statsråden ved statsministerens kontor, er det ingen grunn til å vente med de tiltakene.
– Det passerer rundt 2000 tunge kjøretøy over Svinesund, og anslagsvis 95 prosent av dem er utenlandske, fortalte Lerhol.
På direkte spørsmål fra Transportarbeideren om hvor mange Vegvesenet kontrollerte daglig, var Lerhol overraskende ærlig.
– I gjennomsnitt kontrollerer vi cirka ti i døgnet her på Svinesund. Det skyldes manglende bemanning og utstyr, for vi kan bruke en halv dag bare på en bil dersom mye må gjøres med den bilen, sa han.

Solidaransvar
Skrekkbildene Vegvesenet har tatt viste kjøretøy med ratt som var tapet på plass, mens andre uten hjul, men der hjulopphenget var hengt opp i en lastestropp. Bildene overrasket ikke Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet.
– Jeg tror ikke folk skjønner hvor viktig jobben til kontrollørene er, men vi er ikke ute etter å ta sjåførene. Det er de som kjøper transporttjenester som initierer disse forholdene ved å skulle ha så billig transport som mulig. Resultatet er at de gir blaffen bare de får varene sine. Transportarbeiderforbundet vil at kjøperne skal ansvarliggjøres gjennom solidaransvar, sa Hansen, og la til at han er glad regjeringen er enige i dette.

Skremt
Karl-Eirik Schjøtt Pedersen la ikke skjul på at bildene og tallene skremte ham.
– Dette er skremmende og en trussel for alle som ferdes på veien, konkluderte han.
Nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO, var ikke mindre sjokkert.
– Dette var bekymringsfull informasjon, og når jeg ser slike bilder får jeg ikke lyst til å ha en lastebil bak meg når jeg er ute og kjører bil, innrømmet han.
Han var som Schjøtt Pedersen og Hansen klar på at solidaransvaret var avgjørende for å få bort de farligste kjøretøyene fra veien.
– Det er viktig at partene sammen finner løsninger, men jeg savner at arbeidsgiverne setter seg i forsetet i kampen mot sosial dumping, fortsatte han.
 
Stikker av
Før møtet på Svinesund ble avsluttet, kom Vegvesenets mann på Svinesund, Arne Lerhol med enda et hjertesukk.
– Vi opplever at biler som vi har nektet å kjøre videre stikker av, enda vi har inndratt fraktpapirer, pass og sertifikater. Men vi har ikke hjemmel til verken å ilegge bøter eller sette på hjullåser slik at de ikke kommer seg av gårde. Den muligheten har de i andre land, sa Lerhol, som likevel ikke ville si noe om hvor mye ressurser han kunne trengt for å få på plass et kontrollregime han kunne være fornøyd med.
– Det må jeg overlate til politikerne å bevilge, avsluttet Arne Lerhol.
 
APs 7-punkts plan mot sosial dumping i transportsektoren
Dette er de sju punktene Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre for å bedre situasjonen inn transportsektoren på veiene. I tillegg ønsker Transportarbeiderforbundet å innføre et sentralt nettbasert register for transportoppdrag slik at det blir lettere for myndighetene å føre kontroll.
  • Innføre solidaransvar for transportkjøpere.
  • Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter for Vegvesenet.
  • Obligatorisk bompengebrikke med innbetaling før de krysser grensa.
  • Økt arbeid mot transportkriminalitet.
  • Strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje).
  • Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre.
  • Innføre regionale verneombud for transportsektoren.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok